kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

זהר הקדמת ספר הזהר בליליא דכלה  

Zohar „Nuotakos naktis“

rabi Šimonas ben Jochajus

 
 
 

Uždaryti užduotį
(Ištraukos)

 

Rabi Šimonas sėdėjo ir mokėsi Toros tą naktį,

kai Nuotaka susijungia su savo Vyru.

Mokėmės.

Visi draugai, nuotakos palydovai, turi tą naktį, kada ryte, Šavuot šventės dieną,

Nuotaka įeina į Chupa su savo Vyru būti su Nuotaka visą šią naktį.

Ir džiaugtis su Nuotaka tais papuošimais – ištaisymais, kuriais Ji puošiasi.

Tai reiškia, kad visi turi mokytis Torą,

po Toros –  Pranašus,

 po Pranašų –  Raštus ir Komentarus,

 po to –  Išminties Paslaptis (kabalą).

 

Tai ir yra Nuotakos ištaisymai ir papuošimai.

Ir Nuotaka bei Jos palyda puošiasi jais ir džiaugiasi jais visą šią naktį.

Rytojaus dieną, Šavuot šventės dieną, Nuotaka eina į Chupa kartu su jais.

Ir jie, t. y. Nuotakos draugai, visą naktį užsiimantys Tora,

vadinasi Chupos dalyviai – sūnūs.

Kai ateina į Chupą, Kūrėjas teiraujasi apie kiekvieną iš jų ir palaimina juos.

Paskui Kūrėjas jiems uždeda Nuotakos „karūnas“.

Palaiminta jų dalia.

 

Rabi Šimonas ir visi draugai džiūgavo Toros džiugesiu ir kiekvienas iš jų

atnaujino Toros žodžius. Rabi Šimonas buvo linksmas, taip pat ir visi jo draugai.

Rabi Šimonas jiems pasakė:

Sūnūs, palaiminta jūsų dalia, nes rytoj Nuotaka eis į Chupa su jumis.

Ir dar, tie žmonės, puošiantys – ištaisantys Nuotaką šią naktį papuošimais

– ištaisymais, ir džiaugiantys su Ja, visi bus įrašyti ir įvesti į Atminties Knygą.

Taip pat Kūrėjas palaimina juos septyniasdešimt palaiminimų ir karūnų iš

aukštutinio pasaulio.

 

Rabi Šimonas pradėjo, atvėrė ir pasakė:

 „Dangus pasakoja Kūrėjo šlovę“ (Tehilim 19).

Jau aiškinomės šią psalmę, tačiau tada, rytojaus dieną,

kai Nuotaka ruošiasi eiti į Chupą,

Ji puošiasi ir švyti „papuošimais“ su draugais,

kurie džiaugėsi su ja visą šią naktį.

 

Rytojaus dieną su Nuotaka susiburia su daug pulkų, kariaunų ir stovyklų.

Ir visas šis būrys laukia kiekvieno iš tų,

kurie Toros užsiėmimais puošė –  taisė Nuotaką  šią naktį.

Iš tikro, kai Nuotaka susijungia su Vyru,

Ji mato savo Vyrą, t.y. Kūrėją,

todėl parašyta:

 „Dangus pasakoja Kūrėjo šlovę“.

Dangus –  tai Jaunikis, kuris įėjo į Chupa.

„Pasakoja“, t. y. מספרים – „pasakoja“ šaknis – „švyti“,

t. y. kibirkščiuoja, kaip brangakmenis, švyti ir spinduliuoja nuo vieno

pasaulio krašto iki kito...

 

Sėskitės brangieji, sako rabi Šimonas, sėskitės ir atnaujinsime Nuotakos

papuošimą –  ištaisymą šią naktį.

Todėl tas, kas susijungs su Ja šią naktį, bus saugomas visus šiuos metus ir

iš viršaus ir iš apačios.

Ir metai praeis su taika.

Apie juos parašyta:

 „Apsupa Kūrėjo angelas bijančius Kūrėjo ir išgelbsti juos,

paragaukite ir pamatysite koks nuostabus Kūrėjas“ (Tehilim 34 – 8).