kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį7.


Pasaulyje Brija vyrauja „antras aspektas” („bchina bet”), t.y. „noro sąlygoti” indo aspektas.
Todėl, kai siela nusileidžia į pasaulį Briją ir „užpildo“ ten esantį „indą”,
tada ji skaitosi „siela” (nešama).

Tai reiškia,kad „siela” jau išėjo ir atsiskyrė nuo Kūrėjo Esmės aspekto (Acmuto), ir įgavo savo atskirą vardą – „nešama” (siela).
Tačiau šis indas yra labai „skaidrus”, nes jis labai savo forma sutampa su Kūrėju,
ir todėl skaitosi visiškai dvasingas.


8.


Pasaulyje Jecira vyrauja „trečias aspektas“ („bchina gimel“), t.y. joje jau yra įjungtas truputis „noro gauti“ sau.
Todėl, kai siela nusileidžia į pasaulį Jecira ir Užpildo ten esantį „indą“, ji išeina iš sielos (nešama) dvasingumo ir vadinasi „dvasia“ (ruach).
Tai reiškia, kad čia „indas“ yra jau truputį „grubesnis“, nes yra jame truputis noro gauti sau.
Tačiau šis indas vis dar skaitosi dvasingas,
nes jo „grubumas“ dar nėra tokio dydžio,
kad galėtų jį visiškai atskirti nuo Kūrėjo Esmės (Acmuto),
ir galėtų vadintis „kūnu“, turinčiu savo valdžią.9.

Pasaulyje Asija jau vyrauja „ketvirtas aspektas“ („bchina dalet“), ir tai tai didelio „noro gauti“ indo užbaigimas.
Todėl yra pasiekiamas „kūno“, visiškai atskirto nuo Kūrėjo Esmės (Acmuto), aspektas, t.y. kūno, turinčio savo „valdžią“.
Ir jame esanti šviesa, vadinama nefeš šviesa, rodanti į šviesą, neturinčią „savarankiško judesio“.
Ir žinok, kad nėra nei menkiausios dalies realybėje,
kuri nebūtų įjungta į šiuos keturis pasaulius:
A – B – J – A.


10.


Matome, kaip siela, t.y. „gyvybės šviesa“ apsirengusi kūne,
išplaukia iš „ ješ mi ješ“ („egzistavimas iš egzistavimo“),
t.y. būtent iš Kūrėjo Esmės (Acmuto).
Ir paskui, praeidama per keturis pasaulius A – B – J – A,
nutolsta nuo „Kūrėjo veido“ šviesos,
kol ateina į jai paruoštą „indą“, vadinamą „kūnu“.
Ir tada skaitosi, kad „indas“ užbaigia norimą formą.
Tačiau šviesa sieloje labai sumažėja,
kad netgi visai nėra jaučiamas jos prigimtis (šaltinis).


Iš tikro tada užsiėmimų Tora ir priedermėmis dėka,
kad suteikti „malonią dvasią Kūrėjui“,
žmogus ištyrina savo „indą“, vadinamą „kūnu“.
Ir „indas“ pasidaro tinkamas gauti visą didelę „šefą“ (gausą) visu dydžiu,
įjungtu į „kūrimo mintį“.
Tai, ką ir pasakė Rabi Chananija ben Akašija:
„Panoro Kūrėjas ištyrinti (apdovanoti) Izraelį, todėl padidino jiems Torą ir priedermes.
Kaip pasakyta:
„Panoro Kūrėjas dėl savo teisumo padidinti ir suteikti didybę Torai”.