kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį

Rabi David Meincbergas Baal aSulamo mokinys (3)


Kelionė į Lenkiją


Kai rabi Davidas Meincbergas tapo Baal aSulamo mokiniu, jis išvyko į Lenkiją, kad surinktų pinigų ješivai „Varša“, esančiai Jeruzalėje.

Taip pat jis norėjo susitikti su Lenkijos rabinais ir mokytojais.

Jis nuvyko ten pas admor iš Prusovo, Baal aSulamo mokytoją, kuris jį priėmė su didžiule pagarba.

Rabi Davidas papasakojo apie jo mokytojo pamokas Jeruzalėje ir apie tai, ko jis moko.

Paklausė jo admor iš Prusovo:

„Kas jam davė leidimą atverti tai, juk visa tai jis gavo iš manęs?!“

Į tai atsakė jam rabi Davidas:

„Man nereikia ieškoti kokių nors pateisinimų savo mokytojui, nes mano akyse tai, ką jis daro, yra absoliučiai teisinga“.


Susijungimas su mokytoju


Rabi Šmuel Meincberg pasakojo:

„Po to, kai rabi Baal aSulamas persikėlė į Tel Avivą, mano tėvas vykdavo pas jį kiekvieną savaitę.

Tuo metu jis buvo statybų rangovas, ir ant jo pečių gulė daug pareigų ir rūpesčių.

Tačiau jis į nieką nekreipė dėmesio, nes iš tikrųjų jį domino tik susijungimas su savo mokytoju Baal aSulamu.

Kitomis dienomis, kai būdavo Jeruzalėje, rabi Davidas vesdavo pamokas savo namuose – kiekvieną dieną iki pat ryto.

Pamokose dalyvaudavo: rabi Icchakas Agasi, rabi Aronas Lembergeris, rabi Zundel Ager.

Šiek tiek vėliau prisijungė: rabi Eliezeris Vaisfiš, taip pat rabi Davido pirmagimis sūnus rabi Efraimas Meincbergas“.


„Ir prisijungė prie savo tautos“


Paskutinėmis gyvenimo dienomis rabi Davidas gulėjo lovoje ir mokėsi knygą Zohar.

Jo sūnus Efraimas skaitė, o jis klausėsi.

Kai priėjo sakinį: „Ir pritraukė (Jakovas) kojas į lovą ir mirė, ir prisijungė prie savo tautos“ (Berešit 49:33), pakilo jo tyra ir šventa siela ir sugrįžo į savo šaknį.


Rabi Davidas Meincbergas mirė 1974 metais, 5 nisano mėnesio dieną.