kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį16.


Iš šio pavyzdžio su draugo vaišėmis galima suprasti „smūginio susijungimo” (zivug de aka) aspektą.
Ir taip pat pakylančią „grįžtančią šviesą” (“or chozer),
kuri tapo naujais „aukštutinės” šviesos indais ietoj „ketvirto aspekto” (bchina dalet).


Matome, kad aukštutinės šviesos „smūgį”,
kai ji nori įeiti į „bchiną dalet”,
galima sulyginti draugo „įprašinėjimu pavalgyti pas jį.


Taip, kaip draugas labai nori, kad svečias priimtų jo vaišes,
taip ir „aukštutinė” šviesa labai nori įeiti į „bchiną dalet”.
Ir „ekrano” (masach), gaunančio šviesos „smūgį” ir grąžinančio ją atgal aspektą,
galima sulyginti su svečio atsisakymu priimti šeimininko vaišes,
kaip svečias „atstumia” šeimininko gerumą atgal.
Todėl iš tikro, būtent svečio atsisakymas ir atstūmimas pasidaro gavimo indais, „pasiruošusiais” priimti draugo vaišes.


Ir tai galime sulyginti su „or chozer” smūgiu į „masachą”,
kai šis atstumia aukštutinę šviesą,
kuri pakyla ir pasidaro naujais gavimo indais vietoj „bchinat dalet”,
tarnavvusiai gavimo indu indu „cimum alef”.


Ir visa tai įvyko tik šventų pasaulių: Acilut, Brija, Jecira, Acija parcufuose.
Tačiau taip nėra klipot (netyrų jėgų) parcufuoe ir mūsų pasaulyje,
nes čia „bchina dalet” yra naudojama gavimo indu.
Todėl klipot ir nusidėjėliai yra atitrūkę nuo aukštutinės šviesos,
nes „bchinos dalet” formų skirtumas atskiria juos.
Todėl klipot ir nusidėjėliai skaitosi „mirę”,
nes jie dėl savo noro gauti – egoizmo yra atskirti nuo „Gyvybių Gyvybės”.

Ir įsižiūrėk labai, nes neįmanoma paaiškinti daugiau.