kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį19.


Iš tikro išaiškinome, trys pirmieji aspektai dar nesiskaito „indu“ (kli), ir tik „ketvirtas aspektas“ (bchina dalet) skaitosi „indu“ (kli).
Tai reiškia, kad trys pirmieji aspektai yra priežastys,
sąlygojančios, kad būtų užbaigta „bchina dalet“.
Ir todėl „bchinoje dalet“ po jos užbaigimo „įsirašė“ visi keturi gavimo aspektų dydžiai.


Pirmiausia yra „pirmas aspektas“ (bchina alef),
kuriame gavimo dydis yra „silpniausias“.


Toliau eina „antras aspektas“ (bchina bet),
kuriame gavimo dydis jau truputį „grubesnis (storesnis)“,
nei „bchinoje alef“.


Paskui eina „trečias aspektas“ (bchina gimel) su dar „grubesniu (storesniu)“,
nei „bchinoje bet“ gavimo dydžiu.


Ir paskutinis yra „ketvirtas aspektas“ (bchina dalet) – tai nuosava „bchina dalet“,
kurioje noras gauti išpildytas pilna apimtimi.


Dar galima išskirti,
kad šioje „bchinoje dalet“ yra įjugta visų keturių aspektų „šaknis“ (šoreš),
kuris yra visų skaidriausias aspektas.


Ir visi penki gavimo aspektai, įjungti į „bchiną dalet“,
taip pat yra vadinami dešimties sfirot vardais.
Iš tikro tai – keturi aspektai: chochma, bina, tiferet ir malchut,
o šaknis vadinama keter.


20.

Ir „bchinoje dalet“ esantys gavimo aspektai taip pat yra vadinami dešimt sfirot k – ch – b – t – m vardais.
Dalykas tas, kad „bchina dalet“ prieš cimcumą, buvo dešimties sfirot,
įjungtų į aukštutinę šviesą, gavimo indu.
Paslaptyje: „Jis ir Jo Vardas – vienas“, t.y. ten yra įjungti visi pasauliai.
Todėl skaitosi, kad dešimt sfirot yra „aprengtos“ pagal šiuos penkis aspektus,
ir kiekvienas aspektas „aprengė“ atitinkamą aukštutinės šviesos sfirą.


Ir keturių aspektų „šaknis“ aprengė aukštutinės šviesos keter.


„Pirmas aspektas“ (bchina alef) – šviesą chochmą.


„Antras aspektas“ (bchina bet) – šviesą biną.


„Trečias aspektas“ (bchina gimel) – šviesą tiferet.


O „nuosavas“, „ketvirtas aspektas“ (bchina dalet) – šviesą malchut.


Todėl dabar, po „cimcum alef“ (pirmo apribojimo),
kai „bchina dalet“ tapo netinkama būti gavimo indu,
visi penki „grubumo, storumo“(avijuto) aspektai joje vadinami sfirot k – ch – t – m vardais.