kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
21.


Ir jau žinome, kad „masacho” (ekrano) „materija” bendrai yra apibūdinama sąvoka „kašijut” (nepraeinamumas).
Tai panašu į labai kietą daiktą, kuris neleidžia niekam įsiskverbti į jo vidų.
Tai reiškia, kad „masachas” neleidžia nei trupučiui „aukštutinės” šviesos įeiti į malchut,
t. y. į „bchinos dalet” (ketvirto aspekto) vidų.


Todėl skaitosi, kad „masachas” sustabdo visą tinkamą „apsivilkti” malchut inde šviesą
ir grąžina ją atgal.
Taip pat jau sakėme, kad visi penki „bchinos dalet” avijuto (storumo, grubumo) aspektai įsijungia į „masachą”, pagal jo „kašijuto” dydį.


Todėl „masache” galima išskirti penkias „zivug de aka” (smūginio susijungimo) rūšis,
pagal penkis „masacho avijuto” dydžius.

Tai reiškia, kad pilnas visų penkių „avijuto” aspektų „zivugas de aka” pakelia „or chozer” (grįžtamą šviesą), ir „aprengia” visas dešimt sfirot, t. y. iki keter pakopos.


Tačiau, jei „masache” trūksta„ bchinos dalet” avijuto,
tada „zivugas de aka” pakelia „or chozer”, ir aprengia tik iki pakopos chochma,
nes ten trūksta keter pakopos.


Ir jei „masache” yra tik „bchinos bet” avijutas,
tada „or chozer” yra dar mažesnis ir aprengia dešimt sfirot tik iki binos pakopos,
ir ten trūksta keter ir chochma pakopų.


Ir taip toliau, jei „masache” yra tik „bchinos alef” avijutas,
tada jo „or chozer” yra visiškai mažas, ir jis yra „aprengia” dešimt sfirot tik iki tiferet pakopos,
nes ten trūksta pakopų k – ch – b.


Ir galiausiai, jei „masachui” trūksta taip pat ir „bchinos alef” avijuto,
t. y. jame liko tik „šoreš” šaknies) „masacho” avijutas,
tada jo „smūgis” (aka) yra labai silpnas, ir „or chozer” pakanka aprengti tik malchut pakopą,
t. y. ten jau trūksta devynių pirmųjų sfirot k – ch – b – t.