kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
25.

 

Iš tikro kol dar parcufe neatsirado visi penki indai k – ch – b – t – m,

šviesos randasi ne sau skirtose vietose.

Ir ne tik, bet jos dar stovi atvirkštine tvarka,

t. y. kai trūksta malchut indo,

trūksta jechidos šviesos“.

Ir kai trūksta dviejų indų: malchut ir tiferet,

pakopoje trūksta dviejų šviesų: jechida ir chaja ir t.t.

 

Taip yra dėl to, kad pirmiausiai atsiranda aukštutiniai indai,

ir į juos įeina žemiausios šviesos.

Taip pat, atėjusi nauja šviesa, pirmiausia apsirengia keter inde.

Ir kiekvienas „gaunantis“ privalo gauti į patį skaidriausią savo indą, t.y. į keter.

Todėl, jau apsirengusios parcufe šviesos privalo nusileisti per vieną pakopą,

kai įeina nauja šviesa.

 

Pavyzdžiui:

Įeinant šviesai ruach,

nefeš šviesa privalo nusileisti iš keter indo į chochmą indą,

t. y. užleisti vietą keter inde,

kad šis galėtų priimti naują šviesą – ruach.

Ir taip pat, jei nauja šviesa yra nešama,

ruach šviesa privalo nusileisti iš keter indo į chochma indą,

kad užleisti vietą naujai šviesai – nešama.

 

Todėl nefeš šviesa,

esanti chochmos inde, privalo nusileisti į bina indą...

ir taip toliau ta pačia tvarka.

Ir viskas yra tam,

kad atlaisvinti keter indą naujai šviesai.

Ir įsidėmėk šią taisyklę,

kad galėtum visada atskirti, ar yra kalbama apie indus, ar apie šviesas,

tada niekada nesusipainiosi, nes visada yra atvirkštinė tvarka tarp jų.

Iš tikro išaiškinome penkis masacho aspektus,

t. y. kaip jų dėka pasikeičia pakopos aukštis.