kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį26.


Penki pasaulio Adam Kadmon parcufai


Gerai išaiškinome masacho aspektą,
kuris buvo įstatytas į malchut,
t.y. į bchina dalet“,
kai ji praėjo „cimcumą“.
Taip pat paaiškinome penkias zivugo de aka rūšis,
kurios išveda penkias dešimties sfirot pakopas,
viena žemiau kitos.


Dabar paaiškinsime penkis pasaulio Adam Kadmon parcufus (objektus),
kurie atitinka keturis A – B – J – A pasaulius.

Jau žinome, kad zivug de aka dėka or chozer pakyla iš „apačios į viršų“,
ir aprengia dešimt aukštutinės šviesos sfirot.
Tačiau šios or chozer pakanka tik dešimties sfirot indų užuomazgoms,
kurie vadinami dešimt roš (galvos) sfirot.


Ir kad užbaigti indus,
malchut roš „išsiplečia“ atitinkamai dešimt or chozer sfirot,
ir roš pakopos dešimt sfirot dydžiu nusileidžia „iš viršaus į apačią“.
Ir šiuo nusileidimu yra užbaigiami indai,
kurie vadinami parcufo guf (kūnu).
Todėl kiekviename parcufe galime išskirti dvi rūšis dešimt sfirot:
roš ir guf.
Ir prisimink tai.


27.


Iš tikro pradžioje išėjo pirmas pasaulio Adam Kadmon parcufas.
Tai reiškia, kad iškart po cimcum alefo bchina alef atsiribojo būti aukštutinės šviesos gavimo indu.
Ir tada joje buvo „įstatytas“ masachas.
Tačiau aukštutinė šviesa kaip ir anksčiau nusileido,
kad apsirengti malchut indą,
bet, esantis malchut inde masachas,
sustabdė šią šviesą, ir grąžino ją atgal.


Ir dėl šio aka (smūgio) pakilo or chozer iki aukštutinės šviesos keter pakopos.
Iš tikro Šis or chozer pasidarė „drabužiu“ ir aukštutinės šviesos dešimties sfirot indų užuomazga,
ir tai yra vadinama Adam Kadmon pasaulio pirmo parcufo roš (galva).


Paskui šios roš malchut išsiplėtė pati iš savęs ir nusileido į naujas dešimt sfirot iš „viršaus į apačią“, t.y. taip buvo užbaigti ir guf kūno indai.
Tai reiškia, kad visas roš pakopos dydis apsirengė į dešimt guf sfirot.
Taip buvo užbaigtas pirmasis pasaulio Adam Kadmon parcufas, su roš ir guf.