kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį28.


Paskui vėl pasikartojo zivug de aka su masachu, įstatytu į malchut indą.
Tačiau dabar masache yra tik bchinos gimel avijutas,
todėl išėjo chochmos pakopos roš ir guf.
Tai reiškia, kad masache trūksta bchinos dalet avijuto,
todėl jame yra tik k – ch – b – t „indai“,
ir or chozer aprengia tik keturias šviesas:
chaja,
nešama,
ruach
ir nefeš.
Iš tikro pakopoje trūksta jechida šviesos,
ir tai vadinasi Adam Kadmon ע''ב (Ain Bet) parcufas.


Tada vėl pasikartojo zivug de aka su masachu malchut inde,
tačiau dabar jame yra tik bchinos bet avijutas,
todėl dabar išėjo binos pakopos dešimt sfirot roš ir guf.
Ir tai Adam Kadmon ס''ג (Sag) parcufas.
Dabar jame trūksta dviejų indų:
tiferet ir malchut,
ir dviejų šviesų:
chaja ir jechida.


Paskui masache vėl pasikartoje zivug de aka,
kuriame yra tik bchinos alef avijutas,
ir išėjo dešimt tiferet pakopos sfirot.
Tačiau čia jau trūksta trijų indų:
bina,
tiferet
ir malchut,
bei trijų šviesų:
nešama,
chaja,
ir jechida.


Tai reiškia, kad pakopoje yra dvi šviesos:
ruach ir nefeš,
apsirengusios keter ir chochma indais.
Ir tai vadinasi Adam Kadmon מ''ה ב''ן (Ma ir Ban) parcufai.
Taip pat ir čia reikia prisiminti atvirkščią tvarką tarp indų ir šviesų,
kaip yra paaiškinta 24 skyriuje.


29.


Iš tikro paaiškinome, kaip išėjo penki Adam Kadmon parcufai vadinami:
- Galgalta,
- Ain Bet,
- Sag,
- Ma ir Ban vienas žemiau kito.


Ir pas kiekvieną apatinį parcufą trūksta viršutinio aspekto,
kuris yra pas viršutinį parcufą .
Tai reiškia, kad pas parcufą Ain Bet trūksta šviesos jechida,
pas parcufą Sag trūksta taip pat ir šviesos chaja, kuri yra pas parcufą Ain Bet,
ir pas parcufą Ma ir Ban trūksta šviesos nešama,
kuri yra pas aukštesnį parcufą, t.y. pas Sag.


Todėl viskas priklauso nuo avijuto dydžio, esančio masache,
kuriame buvo padarytas zivug de aka, kaip yra paiškinta 18 skyriuje.

Tačiau dar reikia suprasti, kas įtakojo,
kad masachas visada sumažėtų vienu aspektu savo avijute,
ir tai pasidalintų į penkias pakopas su penkiais zivugais?