kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

 Masacho” nuskaidrėjimas parcufo sukūrime

 

30.

 

Kad suprasti penkių pasaulio Adam Kadmon pakopų ir taip pat visų

žemesnių pasaulių A – B – J – A išsivystymą, reikia gerai suprasti guf

masacho (kūno ekrano) nuskaidrėjimo aspektą.

Tai reiškia, kad šis guf masacho nuskaidrėjimas galioja visuose pasaulio

Adam Kadmon parcufuose, pasaulyje Nekudim, ir pasaulyje Tikun.

 

31.

 

Dalykas tas, kad kiekviename parcufe  ir kiekvienoje pakopoje yra

dvi rūšys šviesų, vadinamos: „or mekif“ (supanti šviesa) ir „or pnimi“

(vidinė šviesa).

Panagrinėkime Adam Kadmon pasaulį.

Pirmo parcufo or mekif –  tai Ein Sof Palaiminto šviesa, užpildanti visą realybę.

Ir  po cimcum alefo ir po masacho malchut inde įstatymo šis masachas

padarė zivug de aka su Ein Sof  Palaiminto šviesa.

 

Tada or chozer, pakylančios nuo masacho dėka aukštutinė šviesa nusileido

dešimties roš ir dešimties guf sfirot aspektu į cimcum (tuščią, be šviesos)

pasaulį, kaip aprašyta 25 sk.

Tačiau šis šviesos nusileidimas iš Ein Sofo Palaiminto į pirmą Adam

Kadmon parcufą nepripildė visos realybės, kaip buvo prieš cimcumą, bet

skaitosi nusileidimu „iš viršaus į apačią“.

 

Tai reiškia, kad jo šviesa baigiasi mūsų pasaulio „taške“,

ir tai – „malchut mesajemet“ (užbaigiančios, apribojančios malchut) paslaptis,

kaip parašyta: „Ir stovės Jo kojos ant alyvų kalno“.

 

Ir taip pat yra aspektas „iš vidaus į išorę“ (į plotį).

Tai reiškia,kad yra dešimt sfirot k – ch – b – t – m „iš viršaus į apačią“,

kur „malchut mesajemet“ užbaigia pasaulį Adam Kadmon apačioje.

 

Taip pat yra dešimt sfirot k – ch – b – t – m „iš vidaus į išorę“ (į plotį), vadinamomis:

-  „mocha“ (smegenys),

- „acamot“(kaulai),

- „gidin“ (gyslos),

- „basar“ (mėsa, kūnas) ir

- „or“ (oda).

Ir „or“ –  tai „machut mesajemet“, užbaigiančios parcufą iš išorės, paslaptis.

 

Iš tikro Adam Kadmon parcufas, lyginant su Ein Sofu Palaimintu,

pripildančiu  visą realybę, skaitosi tik kaip „plona linija“.

Tai reiškia, kad  „or“ (odos) parcufas apriboja Adam Kadmon parcufą iš išorės, iš visų pusių.

Todėl Adam Kadmon parcufas negali išsiplėsti ir užpildyti visą tuštumą,

kuri buvo apribota nuo šviesos, ir liko tik „plona linija“,

esanti tuštumos viduryje.

 

Ir tas šviesos dydis, kuris yra priimamas į Adam Kadmon vidų,

t. y. plona linija vadinamas „or pnimi“.

Todėl visas tas didelis skirtumas,

esantis tarp Adam Kadmon „or pnimi“ ir tarp Ein Sof  Palaiminto prieš „cimcumą“,

vadinamas „or mekif“.

Tai reiškia, kad yra ši šviesa liko „or mekif“ aspekte,

t. y. apsupanti aplink Adam Kadmon parcufą,

nes ji negali apsirengti jo viduje.