kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį32.


Gerai išaiškinome pasaulio Adam Kadmon or mekif,
kurios didumui nėra ribų, paslaptį.
Tačiau tai nereiškia, kad Ein Sof Palaimintas, pripildantis visą realybę,
pats nori pasilikti Adam Kadmon „or mekif“ aspekte.


Tačiau dalykas tas, kad pirmiausia įvyko zivug de aka Adam Kadmon roš malchut (malchut „galvoje“).
Tai reiškia, kad Ein Sofas „smūgiavo“ į ten esantį masachą,
norėdamas apsivilkti į bchina dalet“,
kaip ir prieš cimcumą.
Tačiau malchut roš masachas atgal „trenkė“ į Ein Sofą, t. y.
neleido jam apsirengti į bchina dalet,
ir grąžino šviesą atgal, kaip paaiškinta 14 sk.
Iš tikro šio sugrąžinimo metu išėjusi or chozer taip pat pasidarė ir aukštutinės šviesos gavimo indais.


Tačiau yra labai didelis skirtumas tarp bchinos dalet gavimo prieš cimcumą,
ir gavimo į or chozer po cimcumo.
Iš tikro tada buvo gauta ir aprengta tik labai plona linija su roš ir sof“. (pabaiga).
Ir visa tai atliko masachas dėl „smūgio“ į aukštutinę šviesą dėka.
Todėl visa ši masacho atstumta šviesos dalis,
t. y. visas Ein Sof Palaiminto aukštutinės šviesos dydis,
kuris norėjo apsirengti į bchina dalet“,
pasidarė or mekif šviesa, aplink Adam Kadmon pasaulį.


Tačiau dalykas tas, kad dvasingume nėra pasikeitimo ir išnykimo.
Tai reiškia, kad jei jau Ein Sof šviesa nusileido Adam Kadmon pasaulį,
kad apsirengtų į bchina dalet, tai ir turi įvykti.
Ir nors dabar kol kas masachas ir sustabdė šviesą bei grąžino ją atgal,
tačiau tai nesustabdo Ein Sof šviesos nusileidimo ir apsirengimo (chas ve šalom),
bet realizuoja Ein Sofo norą kitu būdu.


Iš tikro tai vyksta daugelio zivugimų,
vykstančių penkiuose pasauliuose:
A‘‘K ir A – B – J – A, dėka iki „Gmar Tikun“ (Galutinio Ištaisymo).
Tai reiškia, kad tada šių „zivugimų“ dėka „bchina dalet“ bus ištaisyta visu pilnumu,
ir Ein Sofas vėl „apsirengs“ joje, kaip anksčiau.
Ir dėl masacho smūgiavimo į šviesą neatsitiko jokio pakitimo ir išnykimo...


Tačiau kol kas, t.y. iki „Gmar Tikuno“,
skaitosi, kad Ein Sofas pasidarė „or mekif“.
Tai reiškia, kad jis pasiruošęs apsirengti į bchina dalet,
todėl dabar „apsupa“ ją iš išorės ir šviečia jai atitinkamu „švytėjimu“.
Ir šis švytėjimas paruošia bchina dalet priimti or mekif pagal tinkamus įstatymus visu Ein Sofo Palaiminto dydžiu, kaip anksčiau.