kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį33.


Dabar paaiškinsime „or pnimi“ ir „or mekif“ „bitušą“ (susidūrimą, išstūmimą, išmušimą).
Tai reiškia, kad bitūšas atveda prie ekrano „nuskaidrėjimo“ ir paskutinio avijuto aspekto praradimo, nes dvi šios šviesos yra priešingos viena kitai ir sujungtos masacho,
esančio Adam Kadmono roš.

Iš tikro šviesos „susiduria“ ir nori išstumti viena kitą.Paaiškinimas.
Zivugas, esantis Adam Kadmon roš pe,
t. y. roš malchut vadinamoje pe buvo or pnimi apsirengimo or chozer priežastis,
kaip paaiškinta 14 sk.


Ir tai yra Adam Kadmono or mekif ir or pnimi išėjimo priežastis.
Todėl, kai Ein Sofo šviesa buvo sustabdyta, kad neapsirengtų į bchina dalet,
tada dalis šviesos išėjo į išorę or mekif aspektu.
Tai reiškia, kad visa ta šviesos dalis,
kurios or chozer negalėjo aprengti,
kaip ir pačią bchiną dalet,
išėjo ir pasidarė or mekif.
Todėl masachas, esantis pe, yra kaip or mekif,
taip ir or pnimi priežastis.


34.


Iš tikro or pnimi ir or mekif yra surištos (susijungusios) masache,
tik atvirkštiniu pobūdžiu.
Tai reiškia, kad masachas vieną dalį aukštutinės šviesos,
aprengdamas or chozer, pritraukia į parcufo vidų, o kitą dalį,
t. y. or mekif, nutolina, kad ji neįeitų į parcufą.


Ir ši, pasilikusi išorėje or mekif aspekte šviesa, yra labai didelė.
Tai reiškia, kad iš vienos pusės, kai masachas sustabdo šią šviesą,
kad ji neįeitų į Adam Kadmon vidų, ji smūgiuoja (atakuoja) masachą.
Ir iš kitos pusės avijuto bei kašijuto,
esančio masache jėgos taip pat smūgiuoja (atstumia) or mekif,
kuri nori įreiti į parcufą.
Iš tikro šie or mekif ir masacho avijuto „smūgiai“ vadinami or mekif ir or pnimi bitušas.


Tačiau šis bitušas vyksta tik parcufo gufe,
nes čia šviesa apsirengia indais,
palikdama or mekif išorėje.
Ir dešimtyje sfirot roš šis bitušas nevyksta,
nes čia or chozer nesiskaito indu,
o tik indo užuomazgomis.
Todėl roš esanti šviesa, nesiskaito apribota or pnimi,
kuri skirtųsi nuo išorėje likusios or mekif.
Todėl, nesant skirtumui tarp šių šviesų,
tarp jų nevyksta ir „smūgiavimas“ – konfrontacija.
Ir tik, kai šviesos nusileidžia nuo pe ir žemiau, į dešimtį guf sfirot,
ten tarp or pnimi ir or mekif vyksta smūgiavimas ir konfrontacija.