kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ונמצא בעת שאו"א קבלו האור חדש דע"ב ס"ג, והורידו הה"ת מנקבי עינים בחזרה אל הפה שלהם, והעלו אליהם את האח"פ שלהם. הנה גם הז"ת המלבישים האח"פ אלו בעת קטנות, עלו עתה גם הם עמהם ביחד לאו"א ונעשו הז"ת למדרגה אחת עם או"א, והנה עליה הזו של הז"ת לאו"א, נקרא בשם עלית מ"ן. בעה''ס, פתיחה לחכמת הקבלה Dabar, kai Aba ve Ima gavo naują šviesą A‘‘B – Sag, ir nuleido hey tata iš nikvei einajim atgal į pe, tada Aba ve Ima pakėlė pas save savo achapą, nukritusį į žemesnę pakopą. Ir tada zat, kurie buvo apsirengę ir susijungę su šiuo achapu katnuto metu, taip pat pakilo į Aba ve Ima, pasidarydami zat su Aba ve Ima, viena pakopa.Iš tikro šis zat pakilimas į Aba ve Ima yra vadinamas „man (maldos, prašymo) pakėlimas“.(Baal Sulamas, „Įvadas į Kabalos išmintį“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį


 


Rabi Icchakas Agasi (4)


Gilus vidinės Toros mokymasis


Kai ravas Baruchas grįžo iš užsienio, įsteigė Mokymo namus savo kukliame bute Bnei Brake.

Ravas Icchakas Agasi buvo pagrindinis visuose dalykuose, susijusiuose

su šventumu.

Jis kiekvieną naktį atvykdavo mokytis su ravu Baruchu.

Iš šio jų bendro mokymosi susiformavo gilaus vidinės Toros mokymosi pagrindas.

Jie mokėsi iš Baal aSulamo knygų, daugiausia – šešiolika dalių „Mokymo apie dešimt sfirot“,

kurių kiekviena dalis atskleidžia skirtingas dvasinių pasaulių būsenas.

Taip pat labai giliai, su didelėmis pastangomis, stengdamiesi suprasti kiekvieną žodį,

mokėsi knygą Zohar.

Pasakojama, jog rabi Icchakas yra pasakęs, kad pirmas knygos Zohar tomas

su komentaru „aSulam“ apima visą mūsų mokytojo Baal aSulamo darbo Kūrėjui kelią.Artimas draugas


Rabi Icchakas Agasi buvo tikras draugas.

Jis dirbo tarnautoju ministerijoje, ir nors buvo be galo užimtas darbo reiklais,

tačiau kai pasirodydavo kas nors iš mokinių, nuimdavo nuo stalo visus popierius ir dokumentus,

užrakindavo duris ir sėdėdavo su savo draugu, lyg nieko svarbesnio už jį pasaulyje nebūtų.

Kai į jį kreipdavosi draugas su kokiomis nors problemomis, jis paskirdavo tiek laiko,

kiek tik reikėjo ir imdavosi spręsti jas bei padėti kuo tik įmanoma.

Rabi Icchakas prašydavo draugo išdėstyti visas problemas ir imdavosi

spręsti nuo pačios didžiausios,

pereidamas prie mažesnių.

Jis visada rasdavo sprendimą.

Ir taip nesuskaičiuojamą daugybę kartų padėjo savo draugams ir

gelbėjo juos sunkiose situacijose,

padėdamas išspręsti sudėtingas problemas.