kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ונמצא בעת שאו"א קבלו האור חדש דע"ב ס"ג, והורידו הה"ת מנקבי עינים בחזרה אל הפה שלהם, והעלו אליהם את האח"פ שלהם. הנה גם הז"ת המלבישים האח"פ אלו בעת קטנות, עלו עתה גם הם עמהם ביחד לאו"א ונעשו הז"ת למדרגה אחת עם או"א, והנה עליה הזו של הז"ת לאו"א, נקרא בשם עלית מ"ן. בעה''ס, פתיחה לחכמת הקבלה Dabar, kai Aba ve Ima gavo naują šviesą A‘‘B – Sag, ir nuleido hey tata iš nikvei einajim atgal į pe, tada Aba ve Ima pakėlė pas save savo achapą, nukritusį į žemesnę pakopą. Ir tada zat, kurie buvo apsirengę ir susijungę su šiuo achapu katnuto metu, taip pat pakilo į Aba ve Ima, pasidarydami zat su Aba ve Ima, viena pakopa.Iš tikro šis zat pakilimas į Aba ve Ima yra vadinamas „man (maldos, prašymo) pakėlimas“.(Baal Sulamas, „Įvadas į Kabalos išmintį“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį35.


Ir šis bitūšas tęsiasi tol, kol or mekif nuskaidrina visą masachą nuo viso avijuto,
ir pakelia jį į savo aukštutinę šaknį į pe de roš (galvos burną).
Iš tikro bitūšas nuskaidrina masache visą avijutą, „iš viršaus į apačią“,
vadinamą masach ve avijut de guf,
ir jame lieka tik šoreš de guf,
kuri yra malchut de roš aspektas, vadinamas pe.


Tai reiškia, kad visas avijutas, kuris atskiria or pnimi nuo or mekif,
nuskaidrėja „iš viršaus į apačią“,
ir pasilieka tik avijutas „iš apačios į viršų“,
nes ten dar nepasidarė skirtumas tarp „or pnimi“ ir „or mekif“.


Ir yra žinoma, kad formų sutapimas sulieja du dvasinius objektus į vieną.
Matome, kad guf masachas nuskaidrėjo nuo viso avijuto,
ir jame pasiliko avijutas lygus roš pe masachui.
Tada guf masacho forma pasidarė lygi roš masacho formai.
Ir tada guf masachas pilnai įsijungė į roš masachą ir tapo kaip vienas,
t. y. tarp jų nėra to, kas juos padalintų į dvi dalis.


Ir tai vadinasi, kad guf masachas pakilo į pe de roš (galvos burną).
Todėl, kai šie masachai įsijungė vienas į kitą zivugui,
vėl pe de roš masache atsinaujino „zivug de aka“.
Ir tada išeina nauja dešimt sfirot pakopa, vadinama Adam Kadmono „Ain Bet“ parcufu,
kuris yra Adam Kadmon chochma parcufas.
Ir jis skaitosi kaip pirmo Adam Kadmon parcufo „sūnus“ ir „palikuonis“.


36.


Todėl kai išėjo Adam Kadmon pasaulio parcufas Ain Bet ir buvo užbaigti jo roš bei guf,
jame vėl atsinaujino or mekif ir or pnimi bitūšas.
Lygiai kaip paaiškinta aukščiau su pirmu Adam Kadmon parcufu.
Tai reiškia, kad masach de guf taip pat nuskaidrėjo nuo viso avijut de guf,
ir susilygino savo forma su roš masacho aspektu,
bei vėl įsijungė į zivugą, esantį jo pe de roš.


Tai yra jame vėl atsinaujino zivug de aka,
kuris išvedė naują dešimties sfirot binos dydžio pakopą.
Ir ši pakopa vadinasi Adam Kadmono Sag (ס''ג) parcufas.
Šis parcufas skaitosi kaip „Ain Bet“ parcufo sūnus ir palikuonis.
Panašiai išėjo ir kiti, žemiau Sag esantys, parcufai.