kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį39.


Ir kaip jau paaiškinta, kad dėl or mekif ir or pnimi bitūšo malchut amesajemet masachas sugrįžo į malchut amizdaveget aspektą.
Tai reiškia, kad or mekif bitūšas nuskaidrino malchut amesajemet masachą nuo viso avijuto de guf, kuris buvo jame.
Ir ekrane pasiliko tik „ploni“ rešimot (atmintis, informacija) nuo avijuto de guf,
kas yra tapatu avijutui de roš.


Jau žinome, kad formų sutapimas dvasingume sujungia ir suvienija.
Todėl, kai masachas de guf susilygino avijuto forma su masachu de roš,
jie iškart įsijungė vienas į kitą ir tapo lyg vienu masachu.
Tada šis masachas de guf įgavo potencialą zivugui de aka,
kaip ir masachas de roš, ir iš jo išėjo nauja pakopa.


Ir kartu su šiuo zivugu masache de guf atsinaujino ankstesni rešimot de guf de avijut (kūno avijuto informacija), t.y. rešimot, kurie buvo jame pradžioje.
Tada masache de guf vėl išryškėjo formų skirtumas nuo masacho de roš, į kurį jis įsijungė.
Ir šis formų skirtumas atskyrė ir išvedė šį masachą de guf iš viršutinio parcufo pe de roš.


Todėl, kai vėl išryškėjo pirmasis šaltinis,
esantis žemiau viršutinio pe,
jau nebegali masachas de guf būti viršutinio pe vietoje,
nes formų skirtumas dvasingume atskiria vieną aspektą nuo kito.


Tai reiškia, kad tada masachas yra priverstas nusileisti iš viršutinio pe vietos,
todėl jis ir skaitosi, lyginant su viršutiniu parcufu, kaip antras guf (kūnas).
Ir netgi naujosios pakopos roš skaitosi aukštesniajai tik kaip guf,
nes naujoji pakopa išeina iš aukštesnės pakopos masacho de guf.


Todėl šis formų skirtumas atskiria šiuos parcufus į du atskirus objektus (guf).
Ir kadangi nauja pakopa gimė iš ankstesnio parcufo masacho de guf,
todėl skaitosi jam kaip „sūnus“, ir kaip iš jo išeinanti „atšaka“ (šaka).


40.


Ir dar yra vienas dalykas apatinio ir viršutinio parcufo skirtume.
Iš tikro kiekvienas apatinis parcufas išėjo iš kito dydžio penkių masacho aspektų pakopos,
kaip pasakyta 22 ir 24 sk.
Todėl pas kiekvieną apatinį parcufą trūksta aukščiausios aukštesnio parcufo šviesos ir žemiausio aukštesnio parcufo kelim (indų).


Dalykas tas, kad po or mekif bitūšo masachas praranda paskutinį savo avijuto aspektą.
Pavyzdžiui pirmame Adam Kadmon pasaulio parcufo masache yra visi penki avijuto aspektai,
t.y. iki bchinos dalet.
Tai reiškia, kad or mekif bitūšo masache de guf dėka, nuskaidrėja bchinos dalet avijutas visiškai,
ir nepalieka net šio avijuto rešimo (informacijos).
Todėl masache lieka tik bchinos gimel ir aukščiau rešimot.


Ir kai šis masachas įsijungia į roš ir gauna ten zivug de aka,
tada zivugas išeina tik bchinos gimel masacho avijutui.
Tai reiškia, kad iš pakopos visiškai dingo bchinos dalet avijuto rešimo,
ir išeina tik chochmos pakopa,
vadinama Adam Kadmono Ain Bet parcufas.


Ir kaip paaiškinta 22 skyriuje, išėjusiai chochmos pakopai trūksta malchut kli ir jechidos šviesos.
Todėl Ain Bet parcufe trūksta aukštesnio parcufo žemiausių indų ir aukštesnio parcufo aukščiausios šviesos.
Ir dėl šio formų skirtumo skaitosi, kad Ain Bet parcufas yra atskirtas nuo aukštesnio.


41.


Ir tuo pačiu būdu, kai susiformavo Ain Bet parcufo roš ir guf,
vėl įvyko or mekif ir masacho de guf bitūšas,
t.y. bitūšas su bchinos gimel masachu.
Iš tikro šis bitušas panaikina iš masacho paskutinį avijuto aspektą,
t.y. bchiną gimel.
Ir kai masachas pakyla į pe de roš ir ten įsijungia į zivug de aka,
tada zivugas įvyksta su bchinos bet masacho avijutu.


Tai reiškia, kad bchina gimel pradingo visiškai,
todėl išėjo dešimt sfirot tik binos aukštyje,
ir vadinasi Adam Kadmono Sag parcufas.
Ir šiame parcufe trūksta tiferet (zeir anpin) ir malchut indų,
bei chaja bei jechida šviesų.


Todėl, kai susiformuoja Sag parcufo roš ir guf,
vėl pasidarė or mekif ir guf masacho bitūšas,
t.y. bitūšas su bchinos bet masachu.
Šis bitūšas taip pat panaikina iš masacho paskutinį avijuto aspektą,
t.y. bchiną bet.


Ir masache lieka tik bchinos alef ir aukščiau rešimot.
Todėl, kai masachas pakyla į pe de roš ir ten įsijungia į zivug de aka,
zivugas įvyksta tik su bchina alef,
kuri liko masache, nes bchina bet pradingo visiškai.
Todėl išeina tiferet pakopos dešimt sfirot,
kuri vadinasi zeir anpin pakopa.
Ir šiai pakopai trūksta binos, zeir anpin ir malchut indų,
bei nešama, chaja ir jechida šviesų… ir t.t.