kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הקדמת פי חכם  

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
3.

 

Parašyta išminčių midrašuose ir daugelyje „Zohar“, bei „Tikunim“ vietų,

kad visi aukštutiniai pasauliai su visa jų kokybe ir kiekybe iš pat pradžių

yra paruošti tik Izraelio sūnų tobulumui.

Tai reiškia, kad Izraelio (einančio tiesiai į Kūrėją) siela yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“,

ir „veiksmo pabaiga pradinėje mintyje“.

Todėl Kūrėjo „paprastas“ noras yra „padaryti sieloms malonumą“,

kaip užmokestį už jų triūsą.

 

Ir dėl šios priežasties „nusidriekė“ prieš Kūrėjo akis visa realybė

„priežasties ir pasekmės“ keliu. 

Iš tikro realybė „nusileidžia“ pakopoms per pasaulius:

       Adam Kadmon,

       Acilut,

       Brija,

       Jecira,

       Asija,

kol galiausiai išveda du aspektus:

sielą ir kūną, „apsirengusius“ vieną kitame.

 

Tai reiškia, kad siela iš „paslėptų“ aukštybių nusileidžia ir „aprengia“ materialų kūną,

t.y. realybės „Esmė“ (Mahut) nusileidžia iki žemiausio aspekto –

materialaus kūno,

turinčio sielą.

Taip „priežasties ir pasekmės“ keliu išsivystė „realybės egzistavimas“

(Mahut kijum amecijut).

 

Ir tai šviesos poveikio bei nusileidimo pakopos,

kuriomis aukščiausia šviesa galiausiai turi nusileisti ir ateiti į sielą,

„apsirengusią“ mūsų pasaulio kūnu.

Kaip parašyta:

 „Ir prisipildys visa žemė Kūrėjo pažinimo“ (Ješaja 11).

Ir dar parašyta:

„Ir jau nemokys žmogus savo draugo pažinti Kūrėją,

nes visi pažins Mane (Kūrėją) nuo mažo iki didelio“ (Jeremija 31).

 

Iš tikro išminčių knygose ir šventame Zohare rašoma, kad:

 „Visa Tora yra Kūrėjo vardai“.

Tai reiškia, kad visi „pasakojimai“, įstatymai ir nuostatos, esantys Toroje,

visa tai yra „Kūrėjo vardai“.

 

Ir pagal taisyklę –  „Visko, ko nesuvokei (nepasiekei),

negalima apibrėžti ar pavadinti vardu“.

Reikia suprasti, kad „Kūrėjo vardų“ paslaptis – tai Kūrėjo suvokimo ir

„pasiekimo“ paslaptis.

Iš tikro tai  suvokimas, išeinantis iš Kūrėjo, jo tarnams pranašams ir teisuoliams,

kiekvienam pagal jo nuopelnus.

Kaip parašyta:

„Ir būsiu aš (Moše) ir Tavo tauta šlovingiausia iš visų pasaulio tautų“ (Šmot 33 – 16).

Iš tikro šis „šlovingumas“ ateina pas mus Toros gavimo ir priedermių vykdymo dėka.

Ir pradedant nuo „atviro“ (paprasto, praktinio) priedermių vykdymo,

žmogus gauna „sgula“ (dovaną).

Tai reiškia, kad žmogus „išsityrina“ savo „kūną“ (kūniškus norus),

ir iškelia sielos norus bei reikšmę į tokį lygį,

kad gali suvokti  visą Torą ir priedermes aspektu: „Kūrėjo vardai“.

 

Ir tai yra visas užmokestis, skirtas sieloms „Ateityje, kuri ateis“ (le atid lavo).

Iš tikro žmogus net ir mūsų pasaulyje gauna užmokestį,

kaip parašyta Gmaroje (Talmude):

„Savo pasaulį pamatysi (dabar) savo gyvenime“.

Ir suprask.