kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
48.


Tačiau šios pakopos, kurios išėjo parcufo masacho nuskaidrėjimo metu,
nesiskaito tikromis pakopomis, kaip pirma pakopa.
Iš tikro šios pakopos skaitosi „nekudot“ (taškų, balsių) aspektu,
dar vadinamu or chozer ir din (teismu).
Tai reiškia, kad šiose pakopose yra įjungta šviesų pakilimo į viršų ir teismo jėga.


Kai pirmame parcufe pradėjo veikti bitūšo jėga,
ir nuskaidrino masachą de guf nuo bchinos dalet,
skaitosi kad parcufas nuskaidrėjo visas,
nes nėra dalinio dalyko (trupučio) dvasingume.


Ir kai parcufas pradėjo nuskaidrėti, jis nuskaidrėjo visas,
bet kadangi masachas nuskaidrėjo pakopomis,
aukštutinė šviesa kiekvienoje pakopoje daro zivugą, kol nuskaidrėja visa.
Todėl šiose, nuskaidrėjimo ir pakilimo metu išeinančiose pakopose,
yra įjungta „išėjimo“ (neigiama) jėga,
ir jos skaitosi nekudot, or chozer ir din (teismo) aspektu.


Iš tikro mes kiekviename parcufe išskiriame dviejų rūšių pakopas:
teamim (skoniai, intonacija, garso ilgumas) ir nekudot (taškai, balsiai).
Tai reiškia, kad dešimt kūno sfirot,
kurios išeina kiekviename parcufe pirmiausiai, vadinamos teamim.


Ir tos pakopos, kurios išeina parcufo nuskaidrėjimo metu,
t.y., kai masachas pradeda nuskaidrėti,
kol ateina į pe de roš vadinamos nekudot.


49.


Taip pat tie rešimot, kurie liko gufe po teamim šviesų pakilimo į viršų,
vadinami vardu „tagin“ (karūnos).


Ir tie rešimot, kurie liko po nekudot pakopų vadinami „otijot“ (raidėmis) arba „kelim“ (indais).


Tai reiškia, kad tagin, t.y. rešimot nuo šviesų teamim,
apgaubia otijot ir kelim, bei duoda jiems egzistenciją.


Išaiškinome keturias šviesų rūšis, vadinamas:
teamim, nekudot, tagin ir otijot.


Tai reiškia, kad pirma pakopa, išeinanati penkiuose parcufuose:
Galgalta, Ain Bet, Sag, Ma ir Ban vadinama „teamim“.


Ir pakopos, išeinančios iš parcufo, kai jis jau pradėjo nuskaidrėti,
kol nuskaidrėja visas iki galo, vadinamos „nekudot“.


Rešimot, liekantys kiekvienoje pakopoje po teamim šviesų pakilimo į viršų, vadinami „tagin“.


Ir rešimot, liekantys nuo nekudot pakopų, po šviesų pakilimo į viršų, vadinami „otijot“ arba „kelim“.

Ir prisimink tai visuose penkiuose Adam Kadmon pasaulio parcufuose:
Galgalta, Ain Bet, Sag, Ma ir Ban.
Tai reiškia, kad visuose parcufuose yra nuskaidrėjimas ir juose yra šios keturios šviesų rūšys.