kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Roš, Toch ir Sof aspektas kiekviename parcufe, ir parcufų „apsirengimas“ vienas kitu

 

50.

 

Jau žinome, kad kiekviename parcufe yra dvi malchut rūšys:

„malchut amizdaveget“ ir „malchut amesajemet“.

Malchut amizdaveget masachas išveda dešimt or chozer sfirot nuo savęs ir į viršų,

kurios aprengia dešimt aukštutinės šviesos sfirot.

 

Iš tikro šios dešimt sfirot vadinamos „roš“, tai yra vien tik indų

užuomazgos (šaknys).

Ir nuo ten į apačią „nusileidžia“ dešimt parcufo guf sfirot,

ir tai yra galutinis šviesų apsirengimas indais.

 

Šios dešimt kūno sfirot pasidalina į du aspektus, vadinamus dešimt sfirot

„toch“ (vidinis kūnas) ir dešimt sfirot „sof“ (pabaiga).

Ir dešimt „toch sfirot pakopa tęsiasi nuo pe iki tabūro,

nes ten yra šviesų apsirengimo indais vieta.

Taip pat ir dešimt parcufo sijum (pabaigos) ir sof sfirot vieta yra nuo

tabūro ir žemiau iki „sijum raglav“ (kojų pabaigos).

 

Tai reiškia, kad malchut užbaigia kiekvieną atskirą sfirą,

kol prieina iki pačios malchut,

kuri nėra tinkama jokios šviesos gavimui,

ir todėl ten baigiasi parcufas.

Ir šis nutrūkimo aspektas vadinamas parcufo „sijum ecbaot raglav“

(kojų pirštų pabaiga),

nes nuo ten ir žemiau yra tuštuma, visai be šviesos.

 

Iš tikro šios dvi dešimties sfirot rūšys išeina iš dešimties sfirot šaknų, vadinamų roš.

Ir abi šios rūšys yra įjungtos į malchut amizdaveget,

nes ten yra aprengimo potencialas (jėga),

tai reiškia kad  or chozer, pakyla ir aprengia aukštutinę šviesą.

 

Taip pat ten yra ir malchut masacho stabdymo jėga,

kuri neleidžia tiesiogiai gauti šviesą,

t. y. to dėka įvyksta zivug de aka, pakeliantis or chozer.

Tačiau roš yra tik šių dviejų jėgų užuomazgos.

 

Tai reiškia, kad šios jėgos pradeda veikti tik kai nusileidžia „iš viršaus į apačią“.

Tada pirmoji, t. y. „aprengimo“ jėga, pradeda konkrečiai veikti dešimtyje toch sfirot,

kurių vieta nuo pe iki tabūro.

 

Ir antroji, t. y. „stabdanti“ jėga, kad malchut negautų šviesos,

pradeda veikti dešimtyje sof ir sijum sfirot,

kurios yra nuo tabūro ir žemiau, iki „kojų pirštų galų“.

 

Ir šios dvi dešimties sfirot rūšys visada yra vadinamos: ch – g – t  ir n – h – j – m.

Taip pat dešimt sfirot toch, kurios yra nuo pe iki tabūro visos yra vadinamos:

ch – g – t,

o  dešimt sfirot sof, kurios yra nuo tabūro ir žemiau, visos yra vadinamos:

n – h – j – m.

Ir prisimink tai.