kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

שמעתי 

„Šamati“

tai, ką girdėjo ravas Baruchas Ašlagas iš savo tėvo Baal Sulamo

 
 
 

Uždaryti užduotį„Kai žmogus jaučia pakilimą dvasiniame darbe“


Kai žmogus jaučia „dvasinį pakilimą“, ir kai pas jį nėra kito troškimo,
tik dvasingumui, tada gerai gilintis į Toros paslaptis,
kad pasiekti ir suprasti „vidinę“ Toros pusę.

Iš tikro net jei žmogus stengiasi ką nors suprasti, bet jam nesigauna,
bet kokiu atveju yra verta toliau gilintis į Toros paslaptis,
ir netgi po šimtą kartų į tą patį dalyką ir nenusivilti.


Ir nereikia sakyti, kad iš jo pastangų nėra jokios naudos,
nes jis vis tiek nieko nesupranta.
Čia yra dvi priežastys:

1. Kai žmogus gilinasi į tam tikrą dalyką ir trokšta jį suprasti,
šis troškimas vadinasi „malda“, nes malda – tai „trūkumo“ aspektas.
Iš tikro žmogus trokšta to dalyko, kurio jam trūksta, kad Kūrėjas užpildytų šį jo trūkumą.
Todėl maldos „dydis“ atitinka žmogaus troškimo „dydį“.
Ir kuo didesnis bus „trūkumas“, tuo didesnis bus „troškimas“.
Tai reiškia, kad pagal trūkumo „dydį“, yra matuojamas troškimo „dydis“.


Yra taisyklė: jei žmogus labai stengiasi kokiame tai dalyke,
tos pastangos didina to dalyko trūkumą, kurį žmogus nori „užpildyti“.
Šis trūkumas vadinasi „malda“ – darbas širdyje, nes „Kūrėjas nori mūsų širdies“,
ir tada žmogus gali melstis iš tikrųjų.


Iš tikro, kai žmogus gilinasi į Torą, jo širdis privalo išsilaisvinti nuo kitų norų ir duoti jėgų protui, kad šis galėtų stengtis ir galvoti teisingai.
Tačiau jei nėra troškimo širdyje, tada protas negali gilintis,
kaip pasakė išminčiai:
„Visada žmogus mokysis tik ten, kur trokšta jo širdis“.


Taip pat, kad žmogui susiformuotų tikra malda, jo malda turi būti „pilna“.
Ir kai žmogus atsiduoda visas, tada jo malda yra „pilna“.
Tik tada jo malda gali būti priimta, nes „Kūrėjas girdi visas maldas“.
Tačiau yra sąlyga – malda turi būti „tobula“,
t.y. į ją neturi būti įsimaišę kiti dalykai.


2. Kiek žmogus yra atsiskyręs nuo „materialumo“,
jis priartėja prie sąlygojimo savybės.
Ir tada yra pats geriausias laikas susijungti su „vidine Toros“ puse.


Iš tikro „vidinė Tora“ atsiveria tiems, pas kuriuos yra savybių su Kūrėju sutapimas.
Kaip pasakyta:
„Tora, Kūrėjas, ir Izraelis yra viena“.
Tačiau, jei žmogus yra „gavime sau“ – egoizme,
tada jis priklauso „išorinei“, o ne vidinei Toros pusei.