kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį53.


Dabar panagrinėkime Adam Kadmon parcufų:
Galgalta, Ain Bet ir Sag apsirengimo vienas kitu tvarką.

Jau yra žinoma, kad kiekvienas žemutinis parcufas išeina iš aukštesnio parcufo masacho de guf.
Tai reiškia, kad parcufo masachas de guf nuskaidrėja ir sutampa savo forma malchut de roš masachu.
Ir tada jis įsijungia masachą de roš zivugui de aka,
kuris įvyksta iš dviejų, pasilikusių masache, rešimot avijut ir itlabšut.


Iš tikro tada yra „atpažįstamas“ masacho avijutas,
kad jis yra iš kūno aspekto.
Ir šio atpažinimo dėka skaitosi,
kad pakopa išeina iš pirmo Adam Kadmon parcufo de roš,
ir nusileidžia, bei aprengia jo guf aspektą,
t. y. į savo šaknies vietą,
nes šis parcufas išėjo iš masacho de guf.


Tačiau iš tikro masachas su naujo parcufo malchut amizdaveget turėjo nusileisti į pirmo parcufo tabūrą, nes ten prasideda pirmo parcufo masachas de guf su malchut amesajemet.
Tai reiškia, kad ten yra naujo parcufo šaknis ir ten jis tvirtinasi.
Tačiau iš masacho avijuto dėl bitūšo „pradingo“ paskutinis aspektas,
ir masache liko tik bchinos gimel avijutas.


Ir ši avijuto bchina gimel yra vadinama „chaze“ (krūtine).
Todėl naujo parcufo masachas ir malchut amizdaveget neturi jokio ryšio ir šaknies su aukštesnio parcufo tabūru, o tik su jo „chaze“.
Ir todėl jis yra „prilipęs“ ten, kaip šaka prie šaknies.


54.


Todėl naujo parcufo masachas nusileidžia į ankstesnio parcufo „chaze“ vietą,
ir išveda ten zivug de aka dėka dešimt roš sfirot,
iki aukštesnio parcufo pe.
Tačiau aukštesnio parcufo dešimt sfirot roš apatinis negali nei trupučio aprengti,
nes jis išėjo iš viršutinio masacho de guf.


Ir paskui šis parcufas išveda dešimt sfirot „iš viršaus į apačią“,
vadinamas dešimt guf sfirot su toch ir sof.
Ir šio naujo parcufo pakopa tęsiasi nuo aukštesnio parcufo pe žemyn ir tik iki jo tabūro,
nes žemiau tabūro yra aukštesnio parcufo sijumo pabaigos,
t. y. bchinos dalet vieta, o apatinis parcufas neturi jokio ryšio su šiuo aspektu.
Todėl šis naujas žemesnis parcufas vadinasi Adam Kadmono chochma,
arba Ain Bet parcufas, ir jis privalo pasibaigti virš pirmo parcufo tabūro.


Iš tikro gerai išaiškinome, kad Ain Bet parcufo roš, toch, sof stovi žemiau pirmo Adam Kadmon parcufo pe, ir tęsiasi iki šio parcufo tabūro vietos.
Ir pirmo parcufo chaze vietoje yra Ain Bet parcufo roš,
t. y. malchut amizdaveget, o pirmo parcufo tabūre yra Ain Bet parcufo sijum raglav,
arba malchut amesajamet.


55.


Ir taip pat, kaip yra išaiškinta Ain Bet parcufo išėjimo iš pirmo Adam Kadmon parcufo tvarka, taip yra visuose parcufuose iki pasaulio Asija pabaigos.
Tai reiškia, kad kiekvienas žemesnis išeina iš aukštesnio masacho de guf,
kai šis nuskaidrėja ir įsijungia į aukštesnio masacho de roš malchut ten vykstančiame zivug de aka.


Iš tikro paskui šis parcufas nusileidžia į savo prisitvirtinimo vietą aukštesnio parcufo gufe,
ir ten naujas parcufas išveda zivugo de aka su aukštutine šviesa dėka dešimt roš sfirot, „iš apačios į viršų“.


Ir paskui taip pat nusileidžia „iš viršaus į apačią“ dešimtyje guf sfirot, t. y. su „toch“ ir „sof“,
kaip gerai ir nuosekliai išaiškinta su Adam Kadmon parcufu Ain Bet.
Tik, kaip sakėme, kad kiekvieno parcufo sijume yra pakitimai.