kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

הקדמת פי חכם 

Įvadas į „Pi chacham“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį5.


Iš kabalos knygų, išminčių bei Zoharo yra žinoma,
kad švento vardo „Šventas ir Palaimintas“(הקב''ה) paslaptis liečia Kūrėjo vardą „Havaja“ (הוי''ה).
Ir šis šventas vardas apima visus Kūrėjo vardus iki „pačių aukštybių“.
Todėl tai mus moko, kad „Tora ir Palaimintas Kūrėjas yra viena“.


Iš tikro nors daugumos žmonių akys mato Toroje tik pasakojimus, įstatymus ir įstatus,
tačiau, kaip jau išaiškinome, kad tai „auksiniai obuoliai ant sidabro lėkštučių“.
Žinome, kad Toros priedermės vadinasi „613 užstatų“,
ir kaip pasakė išminčiai:
„Visa Tora yra Kūrėjo vardai“.
Todėl išeina, kad „Tora ir Palaimintas Kūrėjas yra viena“.


Iš tikro tai yra bendrumo ir atskirumo aspektas,
t. y. Kūrėjas apima visus šventus vardus ir visą šviesą,
o Tora dalinasi ir apima 613 šviesų.
Todėl visos šviesos kartu, tai „Vieno“, paties Kūrėjo paslaptis.
(Ir užtenka suprantančiam).


Dabar mus reikia išsiaiškinti „Izraelio“ aspektą.
Pirmiausiai reikia suprasti formų gausybę dvasingume,
t.y. kaip ir kuo visos šios formos dalinasi bei atsiskiria viena nuo kitos.
Žinome, kad materialūs dalykai yra atskiriami peiliu ir pan.,
t.y. arba juos atskiria vieta ir laikas.
Tačiau viso šito negalima galvoti apie dvasingumą, nes dvasingumas,
kaip yra žinoma, yra aukščiau vietos ir laiko.
Ir reikia žinoti, kad visas skirtumas dvasingume ir aukštutinėse šviesose yra tik „formų skirtumas“.


Kaip pavyzdžiui matome ir iš žmonių sielų,
kad vienas žmogus nuo kito skiriasi „formų skirtumu“,
t. y. vieno žmogaus siela yra „gera“,
kito – „bloga“,
vieno – „protinga“,
kito – „kvaila“, ir pan.
Kaip pasakė išminčiai:
„Kaip žmonių veidai skiriasi vienas nuo kito,
taip ir jų nuomonės skiriasi viena nuo kitos“.

Ir dabar suprantama, kad jei pas visus žmones būtų vienodas intelektas ir tos pačios nuomonės,
bei polinkiai, be jokio skirtumo,
tada visos sielos pasaulyje skaitytųsi, kaip viena siela.
Kaip saulės šviesa vienodai šviečia visiems pasaulio gyventojams, ir nesiskaito,
kad saulės šviesoje yra kokie tai pakitimai.
Taip ir būtų viena „protinga siela“, apsirengusi daugeliu kūnų,
nes vietų skirtumas visai neatskiria dvasingume, jei nėra „formų skirtumo“.
Ir gerai įsižiūrėk.