kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį„Cimcum bet“ dar vadinamas „Adam Kadmono n – h – j cimcumas“

56.


Iš tikro gerai išaiškinome „cimcum alef“,
kuris buvo padarytas malchut indui,
t.y. bchina dalet, kad nebūtų gaunama aukštutinė šviesa į šio indo vidų.


Taip pat paaiškinome masacho ir zivugo de aka su aukštutine šviesa aspektai,
t. y. kaip masachas pakelia or chozer,
kuris pasidaro naujais gavimo indais vietoj bchina dalet.


Ir taip pat paaiškinome masacho de guf kiekviename parcufe nuskaidrėjimo aspektas,
kuris įvyksta dėl or pnimi ir or mekif bitūšo.


Paaiškinome keturių „Tanta“ aspektų kiekviename parcufo gufe išėjimą,
masacho nuskaidrėjimo metu.


Taip pat, kaip šis nuskaidrėjimas pakelia masachą de guf į masacho de roš aspektą ir padaro jį tinkamą zivugui de aka su aukštutine šviesa.


Ir to dėka gimsta antras parcufas, viena pakopa žemesnis už ankstesnį.
Taip išeina trys pirmieji Adam Kadmon parcufai, vadinami:

Galgalta, Ain Bet ir Sag, ir apsirengia vienas kitu.


57.


Ir žinok, kad šiuose trijuose Adam Kadmono parcufuose:
Galgalta, Ain Bet, Sag dar nėra nei šaknies keturiems pasauliams:
Acilut, Brija, Jecira, Asija.


Tai reiškia, kad čia nėra net trijų pasaulių B – J – A „vietos“ aspekto,
ir vidinis Adam Kadmon parcufo aspektas nusitęsė iki mūsų pasaulio.
Taip pat dar neatsivėrė šaknis norimam ištaisymui,
dėl kurio ir buvo padarytas cimcumas.
Ir visas cimcumo aspektas buvo bchinos dalet ištaisymui,
kad nebūtų pas ją formų skirtumo su aukštutine šviesa, gaunant šią šviesą.


Tai reiškia, kad iš šios bchina dalet reikėjo sukurti žmogaus „kūną“ (norus),
kad jis užsiimtų Tora ir priedermėmis, norėdamas suteikti malonią dvasią Kūrėjui.
Ir to užsiėmimo dėka apverstų bchinoje dalet esantį gavimo tik savęs potencialą,
kad jis būtų tik su sąlygojimo intencija, t.y. tada bus Galutinis ištaisymas.
Taip bchina dalet vėl taps aukštutinės šviesos gavimo indu,
ir ji bus su šviesa absoliučiame susiliejime,
t. y. be jokio formos skirtumo.


Tačiau iki šiol dar neatsivėrė net šaknis šiam ištaisymui.
Tai reiškia, kad tam reikalui reikia žmogui turėti savyje aspektus,
esančius aukščiau bchinos dalet.
Tai reiškia, kad pas žmogų turi būti pasiruošimas atlikti gerus, sąlygojimo darbus.
Ir jeigu žmogus būtų išėjęs iš Adam Kadmon parcufų, žmogus būtų visas „chalal panui“ (tuštumos) aspekte.
Tai reiškia, kad bchina dalet, turinti būti žmogaus kūno šaknimi,
būtų visa buvusi žemiau Adam Kadmon „raglei“ (kojų) aspekto,
ir todėl visa būtų „chalal panui“ (tuščia) be šviesos.


Iš tikro šis aspektas būtų atvirkščioje su aukštutine šviesa formoje,
kuri dėl to skaitosi „pruda“ (atskyrimo) ir „mirties“ aspektu.
Todėl, jei būtų iš šio aspekto sukurtas žmogus,
jis visiškai nebūtų galėjęs ištaisyti savo veiksmų,
nes jame išvis nebūtų jokių sąlygojimo kibirkščių.


Ir žmogus būtų kaip „gyvulys“,
kuriame nėra išvis sąlygojimo aspekto,
o visas gyvenimas tik dėl savęs.


Kaip nusidėjėliai, kurie yra visiškai nugrimzdę į savo egoistinius troškimus,
ir netgi „tas gerumas, kurį jie daro, jie daro dėl savęs“.
Todėl apie juos pasakyta:
„Nusidėjėliai net savo gyvenime vadinami mirusiais“, nes jie yra skirtingose formose nuo Gyvybių Gyvybės.