kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כן כתב הרמב"ן ז"ל בהקדמת פרושו על התורה, וז"ל, "ואני הנני מביא בברית נאמנת וכו' לכל מסתכל בספר הזה וכו' מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה, כי אני מודיעו נאמנה שלא יושגו דברי ולא יודעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאזן מקבל מבין". וכמתכונתו כתב ג"כ הרב חיים ויטאל ז"ל בהקדמה לעץ חיים. וכן בדברי חז"ל (חגיגה י"א:) "אין דורשין במרכבה ביחיד אלא א"כ הוא חכם ומבין מדעתו.בהע''ס, מהות חכמת הקבלה Rambanas savo Toros komentarų įvade rašo: „Iš tikro aš pateikiu patikimą sandorį.... kiekvienam žvelgiančiam į šią knygą... Tai reiškia, kad visose užuominose, kuriose aš rašau apie Toros paslaptis, aš tvirtai patikinu, kad mano žodžių negalima suvokti jokiu protu ir jokiu intelektu,tik iš išminčiaus kabalisto lūpų labai nuovokiam mokiniui“. (Baal Sulamas „Kabalos išminties esmė“)

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

    


                                             

                                                                    36.


Iš „Tikunei Zohar“ aišku, kad yra priesaika nesužadinti pasaulyje gerumo ir meilės šviesos,
kol Izraelio veiksmai Toroje ir priedermėse bus ne dėl užmokesčio,
o tik kad suteikti malonią dvasią Kūrėjui.

Ir tai priesaikos:
„Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukterys“, paslaptis.
Todėl tremties (galuto), kurią mes kenčiame, ilgumas yra tik tam,
kad nusipelnytumėme užsiėmimų Tora ir priedermėmis „lišma“.

Ir jei tik nusipelnysime šito, iškart susižadins meilės ir gerumo šviesa,
apie kurios paslaptį parašyta:
„Ir nusileido ant jo išminties (chochmos) ir proto (binos) dvasia“ (Ješaja 11 – 2),
tada nusipelnysime visiško išsivadavimo.


Kaip paaiškinta, kad visas Izraelis gali ateiti prie šito didelio tyrumo tik kabalos mokymosi dėka.
Todėl tai pats lengviausias kelias,
kuris tinka visiems, net vidutinių (ar mažų) gabumų žmonėms.
Tada kai vien tik užsiėmimu atvira Tora to gali nusipelnyti tik ypatingos, išskirtinių gabumų asmenybės, ir tik didelių pastangų dėka.
Tačiau tai netinka masėms, kaip paaiškinta aukščiau.
Ir taip išaiškėja ketvirto ir penkto klausimo,
kuriuos klausėme pradžioje, tuštumas.