kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
Keturių A – B – J – A pasaulių vieta, ir Parsos tarp Acilut, bei A – B – J – A aspektas

 

 65.

 

Iš tikro paaiškinome, kad visa cimcum bet esmė įvyko tik Nekudot de

Sag parcufe.

Tai reiškia, kad šio parcufo vieta yra žemiau A‘‘K tabūro iki jo sijum raglav,

t.y. virš mūsų pasaulio taško.

Ir žinok, kad visi šie dėl cimcum bet įvykę pasikeitimai įvyko tik šiame

Nekudot de Sag parcufe, bet ne aukščiau jo.

 

Kaip sakėme, kad malchut pakilo į pusę Nekudot deSag tiferet ir užbaigė ten parcufą.

Todėl apatinė tiferet pusė ir n – h – j išėjo ir tapo chalal panui aspektu.

Tačiau tai neįvyko pačiame A‘‘K parcufo t – n – h – j,

bet tik nekudot deSag parcufo t – n – h – j.

Ir pačiame A‘‘K šie pasikeitimai skaitosi tik kaip „man“ (trūkumo,

maldos) pakilimas.

Tai reiškia, kad A‘‘K apsirengia šiuose pasikeitimuose tik tam,

kad sukurti dešimt Nekudim sfirot.

Tačiau pačiame A‘‘K neįvyko jokių pakitimų.

 

 66.

 

Ir iškart su cimcumu, t.y. iškart su malchut pakilimu į biną,

dar prieš „man“ (maldos) pakėlimą ir prieš zivugą pasaulio A‘‘K nikvei einajim,

Nekudot de Sag parcufas pasidalino į keturias dalis:

 

    1. Parcufo k– ch – b  ch – g – t iki chaze skaitosi pasaulio Acilut vieta.

    2. 2/3 tiferet, nuo chaze ir žemiau iki tiferet pabaigos, skaitosi pasaulio Brija vieta.

    3. Trys parcufo sfirot n – h – j pasidarė pasaulio Jecira vieta.

    4. Ir parcufo malchut pasidarė Asija pasaulio vieta.

 

67.

 

Tai reiškia, kad Acilut pasaulio vieta, tai vieta,

į kurią gali nusileisti aukštutinė šviesa.

Ir malchut amesajemet pakėlimo į binos de guf vadinamą tiferet vietą 

dėka ten užsibaigė parcufas.

Todėl aukštutinė šviesa nuo ten ir žemiau nusileisti negali.

 

Ir Aciluto pasaulio vieta baigiasi pusėje tiferet iki chaze.

Taip pat jau žinoma, kad ten atsiradusi nauja pabaiga, vadinasi Parsa,

kuri yra žemiau pasaulio Acilut.

 

Taip pat likusios žemiau Parsos trys sfirot dalinasi į tris dalis.

Ir tai yra dėl to, kad iš tikro žemiau pasaulio Acilut turėjo nusileisti tik dvi

zon de guf sfirot,  vadinamos n – h – j – m.

Todėl, kai binoje de guf, kuri yra tiferet,  buvo padarytas parcufo sijūmas,

žemiau sijūmo turėjo liekti tik zon,

kurie yra žemiau tiferet, bet ne pati tiferet.

Tačiau apatinė tiferet dalis taip pat pasiliko žemiau sijūmo.

 

Ir tai todėl, kad bina de guf taip pat yra sudaryta iš dešimties sfirot k – ch – b –  z – n.

Iš tikro šie binos zon yra bendrų gufo zon šaknys,

todėl jie skaitosi kaip ir bendri zon.

Ir binos zon taip pat nusileido žemiau Aciluto parsos kartu su bendrais zon,

todėl sfira tiferet chaze vietoje suskilo į „plotį“.

 

Tai reiškia, kad ten stovi, pakilusi į biną malchut,

kuri išveda „į išorę“ taip pat ir binos zon,

 t.y. 2/3 tiferet iki pabaigos.

 

Ir todėl yra skirtumas skirtumas tarp 2/3 tiferet ir tarp n – h – j – m.

Tai reiškia, kad 2/3 tiferet dalys iš tikro priklauso bina de guf,

nes jie patys neišėjo žemiau Acilut sijūmo,

tačiau išėjo tik kaip zon šaknys, todėl nėra juose didelio defekto.

Ir  šie zon atsiskyrė nuo n – h – j – m ir pasidarė atskiru pasauliu,

vadinamu pasauliu Brija.