kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį70.


Iš tikro čia atsirado papildomas vienas skirtumas.
Tai reiškia, kad ankstesniuose parcufuose masacho nuskaidrėjimo ir pakilimo į aukštesnio pe de roš metu masache buvo įjungta tik aukštesnio parcufo rešimo de avijut de guf.
Tačiau čia parcufo Nekudot de Sag masacho nuskaidrėjimo metu į masachą buvo įjungtos dvi rūšys rešimot.


Tai reiškia, kad į masachą buvo įjungti savo avijuto rešimo,
t. y. Sag rešimo de guf,
ir dar priedo masache buvo įjungti zon de A‘‘K,
esančio žemiau tabūro,
rešimo de avijut.


Tai įvyko dėl susimaišymo įvykusio žemiau A‘‘K tabūro,
kaip aprašyta 61 sk.
Tai reiškia, kad Nekudot de Sag nusileido žemiau A‘‘K tabūro ir susimaišė kartu su zon de A‘‘K, esančiais ten.


71.


Ir šio susimaišymo dėka Nekudim parcufuose įvyko „katnut“ (mažos būsenos) ir „gadlut“ (didelės būsenos) aspektai.
Tai reiškia, kad iš Nekudot deSag masacho avijuto rešimot išėjo dešimt sfirot „katnut de Nekudim“.


Ir iš zon de A‘‘K, esančių žemiau tabūro, rešimot,
kurie susijungė ir susimaišė su Nekudot deSag masacho rešimot, išėjo dešimt sfirot „gadlut de
Nekudim“.


72.


Taip pat reikia žinoti, kad dešimt katnut de Nekudim pasaulio sfirot, kurios išėjo virš masacho, skaitosi Nekudim pagrindu.
Tai yra todėl, katnut de Nekudim išėjo eilės tvarka iš aukštesnio masacho de guf, kaip išėjo trys ankstesni A‘‘K parcufai.
Tačiau dešimt gadlut de Nekudim pasaulio sfirot skaitosi tik kaip priedas prie Nekudim parcufų, nes
išėjo iš zivugo su žemiau tabūro esančiais rešimot de zon, kurie neišėjo eilės tvarka.
Tai reiškia, kad šie rešimot susijungė ir prisidėjo prie masacho dėl parcufo Nekudot de Sag nusileidimo žemiau A‘‘K tabūro, kaip yra paaiškinta 70 sk.