kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį76.


Ir žinok, kad po malchut pakilimo į biną šios Nekudim pakopos išėjimo metu „suskilo“ į dvi puses, vadinamomis:
„Panim“ (veidas) ir „achorajim“ (nugara, užpakalinė dalis).

Iš tikro, kai zivugas įvyko „nikvei einajim“,
roš liko dvi su puse sfiros, vadinamomis:
„galgalta ve einajim“ ir „nikvei einajim“,
t. y. keter, chochma ir viršutinė binos dalis,
kurios yra vadinamomis: „panim“.


Ir „achap“ indai, t. y. apatinė binos dalis zeir anpin (tiferet) ir nukva (malchut) išėjo iš dešimties roš sfirot ir pasidarė pakopa, esančia žemiau roš.
Šie roš indai, kurie iš roš išėjo į išorę,
skaitosi „achorajim“ indais.
Ir tokiu būdu suskilo kiekviena pakopa.


77.


Todėl dabar nėra pakopos, kurioje nebūtų panim ir achorajim aspektų.
Tai reiškia, kad zachar pakopos,
t. y. Keter de Nekudim achapas išėjo iš Keter pakopos ir nusileido į Aba ve Ima de Nekudim pakopą, kuri yra nekeva pakopa.
Ir taip pat nekeva pakopos, t.y. Aba ve Ima de Nekudim achapas nusileido ir nukrito į savo guf pakopą, t. y. į Zat deNekudim, į ch – g – t n – h – j – m.


Todėl dabar Aba ve Ima de Nekudim yra sudaryta iš dviejų dalių: panim ir achorajim.
Tai reiškia, kad vidinėje Aba ve Ima de Nekudim dalyje yra nukritęs Keter de Nekudim,
t.y. achorajim, achapas, ant kurio rengiasi Aba ve Ima de Nekudim panim indai pačio Aba ve Ima de Nekudim galgalta ve einajim ir nikvei einajim.


Ir taip pat Zat de Nekudim sudaryti iš panim ir achorajim.
Aba ve Ima de Nekudim achorajim, t.y. achapas, randasi Zat de Nekudim viduje,
o Zat de Nekudim panim indai aprengia Aba ve Ima de Nekudim iš išorės.


78.


Ir šis pakopų pasidalinimas į dvi pusės taip pat sąlygojo,
kad Nekudim pakopose negali būti daugiau, nei nefeš ir ruach šviesų.
Tai reiškia, kad kiekvienoje pakopoje trūksta trijų indų: bina, zeir anpin ir nukva,
todėl pakopoje trūksta trijų šviesų: nešama, chaja ir jechida.


Iš tikro gerai išaiškintos katnut de Nekudim dešimt sfirot,
t. y. trys pakopos, vadinamos:
Keter, Aba ve Ima ir Zat.

Ir dar, kad kiekvienoje pakopoje yra tik keter ir chochma indai,
bei nefeš ir ruach šviesos, o kiekvienos pakopos bina, zeir anpin ir nukva nukrito į žemesnę pakopą.