kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Linksmos Chanukos šventės! !חג חנוכה שמח
  • מעוז צור ושועתי לך נאה לשבח, תכון בית תפילתי ושם תודה נזבח. פיוט של חנוכה. Mano išsigelbėjimo stiprybės Uola, malonu Tave šlovinti, ištaisyk mano maldą (mano Maldos namus), ir ten paaukosiu Tau padėką. (Iš Chanukos pijuto (šlovinio dainos).

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Sukot šventė

I.M.Law

 
 
 

Uždaryti užduotį


„Vandens užpylimas“ ir simchat beit ašoeiva


Mišna traktate Roš-ašana pažymima, kad Sukot šventės metu Kūrėjas

sprendžia, kiek vandens Jis pasiųs žemei ateinančiais metais: bus lietinga

ar, neduok dieve, bus sausra.

Šventyklos laikais egzistavo paprotys atlikti vandens užpylimus ant

aukuro – kaip prašymą atsiųsti palaimintus, gausius lietumi metus.

Vanduo iškilmingai buvo semiamas iš Šiloach šaltinio netoli Jeruzalės,

atnešamas į Šventyklą ir pilamas ant aukuro.

Pasakė Kūrėjas: pilkite prieš Mane vandenį per šventę – kad Aš

palaiminčiau jūsų laukus lietumi. 

Visa vandens užpylimo ant aukuro ceremonija su visomis smulkmenomis

aprašyta Talmude, traktate Suka.

Vandens užpylimas buvo lydimas tokio džiaugsmo, kad kilo posakis: „Kas

nematė vandens užpylimo ant aukuro linksmybės [שמחת בית השאבה

simchat beit ašoeiva], tas nė karto gyvenime nematė linksmybės“.

Mūsų laikais šis linksmumas įgavo formą, primenančią Šventyklos

linksmumą: chol-amoed naktimis yra rengiamos šventės, kuriose

perskaitomi visi 15 Tehilim skyriai, vadinami „Šventyklos laiptų dainos“ (120-134 skyriai).

Posmas po posmo jie yra dainuojami ypatingais tradiciniais motyvais, o

tarp skyrių yra paskelbiama: „Ir džiūgaudami jūs semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinio!“. 

Dainos, šokiai, orkestro garsai, linksmos trapezos – taip yra pažymima

simchat beit ašoeiva šiandien.