kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אין שום דבר קטון או גדול, מושג רק בכח תפילה, וכל ענין היגיעה והעבודה שאנו מחויבים, אינם אלא לגלות את מיעוט כוחותנו ושפלותנו,שאין אנו ראוים לכלום מכוחנו עצמנו, כי אז אנו מוכשרים לשפוך תפילה שלמה לפני יתברך. בעל הסולם אגרות קודש עמוד ק''ס Kiekvienas ar mažas ar didelis dalykas yra pasiekiamas tik maldos jėga, o visos pastangos ir visas darbas, kurį mes privalome atlikti yra tik tam, kad atverti mūsų jėgų menkumą ir mūsų žemumą. T.y. pamatyti, kad mes patys su savo jėgomis neverti nieko. Būtent tada mes esame pasirengę „išlieti širdį“ Kūrėjui tobuloje maldoje. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“, psl. 160).

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotįZat de Nekudim „man“ pakėlimas į Aba ve Ima ir sfiros „daat“ paaiškinimas


92.


Jau sakėme, kad hey tata pakilimas į nikvei einajim įvyko cimcum bete ir sąlygojo katnut de Nekudim išėjimą, todėl kiekviena pakopa pasidalino į dvi dalis.


Pirma dalis:

g‘‘e (galgalta ve einajim), kuri pasiliko savo pakopoje,
ir todėl yra vadinama „panim“ indais.


Antra dalis:

achap (ozen, chotem, pe), kuri nukrito iš savo pakopos į žemesnę,
ir todėl yra vadinama „achoraim“ indais.
Kaip yra paaiškinta 76 sk.


Iš tikro kiekviena pakopa pasidarė „dviguba“,
t. y. su „pnimijut“ (vidine dalimi) ir „chiconijut“ (išorine dalimi).
Tai reiškia, kad viršutinės pakopos „achorajim“ nukrito į apatinės pakopos „pnimijut“.


Todėl Keter deNekudim achapas yra nukritęs ir apsirengęs Aba ve Ima g‘‘e,
t. y. vidinėje dalyje.
Ir Aba ve Ima achapas yra nukritęs ir apsirengęs g‘‘e zat de Nekudim.


93.


Iš tikro gadlut de Nekudim metu išeinanti nauja šviesa A‘‘B – Sag,
nuleidžia atgal hey tata į savo vietą, į pe,
ir tada pakopa susigrąžina savo nukritusį achapą.
Tada skaitosi, kad apatinė pakopa (g‘‘e),
kuri buvo „susijungusi“ su viršutinės pakopos achapu,
taip pat kyla kartu į viršutinę pakopą.
Juk yra taisyklė, kad „dvasingume nėra išnykimo“.


Kaip apatinės pakopos g‘‘e buvo susijungusi katnuto metu su aukštutinės pakopos achapu,
taip šios pakopos neatsiskiria viena nuo kitos ir gadluto metu,
kai viršutinės pakopos achapas sugrįžta į savo pakopą.
Tai reiškia, kad tada apatinė pakopa tampa tokia pati,
kaip ir viršutinė, nes apatinis, pakilęs į viršutinį,
tampa toks pat, kaip ir viršutinis.