kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אין שום דבר קטון או גדול, מושג רק בכח תפילה, וכל ענין היגיעה והעבודה שאנו מחויבים, אינם אלא לגלות את מיעוט כוחותנו ושפלותנו,שאין אנו ראוים לכלום מכוחנו עצמנו, כי אז אנו מוכשרים לשפוך תפילה שלמה לפני יתברך. בעל הסולם אגרות קודש עמוד ק''ס Kiekvienas ar mažas ar didelis dalykas yra pasiekiamas tik maldos jėga, o visos pastangos ir visas darbas, kurį mes privalome atlikti yra tik tam, kad atverti mūsų jėgų menkumą ir mūsų žemumą. T.y. pamatyti, kad mes patys su savo jėgomis neverti nieko. Būtent tada mes esame pasirengę „išlieti širdį“ Kūrėjui tobuloje maldoje. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“, psl. 160).

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
98, 99.

 

Dabar galime suprasti sfiros daat, kuri atsirado pasaulyje Nekudim, paslaptį.

Iš tikro visuose A‘‘K parcufuose iki Nekudim yra dešimt sfirot k – ch – b   z – n,

o nuo pasaulio Nekudim ir toliau atsiranda sfira daat.

Ir mes jau skaičiuojame sfirot: k – ch – b – d  z – n.

 

Ir jau paaiškinta 79 sk., kad A’’K parcufuose nebuvo man pakėlimo aspekto,

o buvo tik masacho pakilimas į pe de roš.

Tačiau sfira daat atsiranda dėka man de zon pakėlimo į Aba ve Ima.

Todėl, kai zon pakilo kaip man į chochmą ir biną (Aba ve Ima),

jie pasiliko viršuje, nors ir sugrįžo iš ten į apačią.

Tai reiškia, kad jie pasiliko viršuje tam,

kad išlaikytų pastoviai Aba ve Ima zivugą „panim be panim“ (veidu į veidą).

Ir šie, Aba ve Imoje pasilikę zon, vadinasi sfira daat.

 

Todėl dabar tarp chochmos ir binos yra sfirat daat,

atsukanti jas veidu į veidą,

ir išlaikanti chochma ir biną zivuge „panim be panim“.

Iš tikro zon pakilo į Aba ve Ima kaip man, ir pasiliko ten,

net kai jie nusileido atgal į savo vietą.

Todėl mes nuo dabar ir toliau skaičiuojame dešimt sfirot:

k – ch – b – d   z – n.

 

Tačiau A‘‘K parcufuose, t. y. anksčiau Nekudim pasaulio,

kai dar nebuvo man pakėlimo aspekto,

dar nebuvo sfiros daat.

Taip pat žinok, kad sfira daat visada yra vadinama „hey (penkios)

chasadim“ ir „hey (penkios) gvurot“.

Ir ten pasilikęs zeir anpin  yra „hey chasadim“ aspektas,

o ten pasilikusi nukva – „hey gvurot aspektas“.

 

100.

 

Taip pat nereikia suklysti, juk knygoje Sefer Jecira” parašyta:

„Yra dešimt sfirot, dešimt, bet ne devynios, dešimt, bet ne vienuolika“?

O pagal tai, kad Nekudim pasaulyje atsirado dar ir sfira daat,

todėl dabar yra vienuolika sfirot k – ch – b – d   z – n?

 

Atsakymas tas, kad nėra čia jokio pridėjimo prie dešimties sfirot.

Kaip yra paaiškinta, kad sfira daat – tai zon,

kurie pakilo kaip „man“ ir pasiliko Aba ve Imoje.

 

Iš tikro nėra čia jokio pridėjimo, bet yra du zon aspektai:

Pirmas – tai zon apačioje, kur zon yra guf.

Antras – tai zon, kurie pasiliko Aba ve Ima roš man pakilimo metu.

Tai yra todėl, kad dvasingume nėra išnykimo.

Todėl nėra čia jokio pridėjimo prie dešimties sfirot,

nes galų galiausiai yra ten vien tik dešimt sfirot:

k – ch – b   z – n.