kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • 17 tamuzo pasninko laikas: liepos 23 d. antradienį, iki 22 val. 42 min.
  • אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו. ירמיה יד' – כא'. זוהר, הקדמת ספר הוזהר, אותיות דרב המנונא סבא Neatstumk (Kūrėjau) mūsų dėl Savo Vardo, nenužemink savo „Garbės Sosto“, prisimink, nenutrauk savo Sandorio su mumis. (Jirmeja 14 – 21)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį„Indų sudužimas“ ir nukritimas į B – J – A


101.


Išaiškinome man pakėlimo paslaptį ir sfirą daat.
Ir tai yra zat de Nekudim panim indai, kurie pakilo į Aba ve Ima,
nes Aba ve Ima gavo naują šviesą A’’B – Sag iš zon de A’’K šuruk balsės paslaptimi.


Tai reiškia, kad jie nuleido hey tata iš savo nikvei einajim į pe,
ir pakėlė achorajim Indus, kurie buvo nukritę į zat de Nekudim.
Ir kartu su jais pakilo zat panim indai,
kurie buvo susijungę su šiais Aba ve Ima achorajim indais.
Taip pat zat de Nekudim pasidarė man aspektu ir sugrąžino Aba ve Ima panim be panim (veidu į veidą).


Tada hey tata, kuri yra bchina dalet, sugrįžo į savo vietą į pe,
todėl zivug de aka išvedė keter pakopos dešimt sfirot su jechida šviesa.
Ir ten įjungti zat man paslaptimi,
taip pat gavo iš Aba ve Ima gadlut šviesas.


Tačiau visa tai tik aspekte iš apačios į viršų,
nes Aba ve Ima yra roš de Nekudim,
ir ten įvyko zivugas, išvedantis dešimt sfirot iš apačios į viršų.
Ir paskui šviesos nusileidžia ir į guf aspektą,
t.y. iš viršaus į apačią.


Ir tada zat nusileido su visomis šviesomis,
kurias gavo iš Aba ve Ima, į savo vietą apačioje.
Taip buvo užbaigtas gadlut de Nekudim parcufas,
o šis nusileidimas skaitosi gadlut de Nekudim teamim aspektu,
kaip aprašyta 26 sk.


102.


Iš tikro Nekudim parcufe mes išskiriame keturis aspektus:

- teamim,

- nekudot, 

- tagin 

- ir otijot.


Tai reiškia, kad visos jėgos, esančios aukštutiniuose,
privalo atsispindėti ir žemutiniuose, tačiau apatiniuose yra dar ir pridėtiniai aspektai.


Kaip yra paaiškinta, kad svarbiausias kiekvieno parcufo aspektas vadinasi teamim.
Paskui parcufe įvyksta or makif ir or pnimi bitūšas,
kurio dėka pakopomis nuskaidrėja masachas, kol susilygina su pe de roš.
Tačiau aukštutinė šviesa nesiliauja smūgiuoti į masachą,
ir to dėka masacho avijuto nuskaidrėjimo metu išeina tarpinės pakopos.


Ir kai masachas nuskaidrėja iš bchinos dalet į bchiną gimel,
išeina chochmos pakopa.
Kai masachas ateina į bchiną bet, išeina binos pakopa,
o kai ateina į bchina alef, išeina zeir anpin pakopa,
ir galiausiai, kai masachas ateina į bchiną šoreš,
išeina malchut pakopa.


Visos šios, nuskaidrėjimo metu išėjusios pakopos yra vadinamos nekudot,


o po šviesų išėjimo likę rešimot, yra vadinami tagin.


Ir indai, likę po šviesų išėjimo iš jų, yra vadinami otijot.


Todėl, kai visas masachas nuskaidrėja nuo gufo avijuto,
jis įsijungia zivugui į pe de roš masachą,
kurio metu išeina antras parcufas.