kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį105.


Taip pat yra žinoma, kad visa kiekybė ir kokybė atsiverianti roš,
taip pat atsiveria ir nusileidus iš „viršaus į apačią“ guf.


Todėl malchut amizdaveget de roš vėl nusileido iš nikvei einajim į pe,
o g‘‘e ir n‘‘e , t.y. panim indai vėl susijungė su achorajim indais,
t. y. achapu.


Lygiai taip pat ir gufe, šviesos nusileido „iš viršaus į apačią“ į savo achorajim indus,
t. y. į t – n – h – j – m, kurie yra žemiau Aciluto parsos pasauliuose B – J – A.
Tačiau šiuose induose yra įsimaišęs malchut amesajemet potencialas,
esantis pasaulio Aciluto parsoje.


Todėl iškart, po Melech aDaat šviesų sąlyčio su šia jėga šios šviesos visiškai dingo iš indų,
t. y. jos pakilo į savo šaknis.


Ir visi Melech aDaat indai panim ir achor sudužo,
numirė bei nukrito į B – J – A.


Tai reiškia, kad šviesos dingimas (pakilimas) iš indų skaitosi,
kaip gyvybės „dingimas“ iš materialaus kūno,
ir vadinamas mirtimi.

Todėl šie indai sudužo ir „mirė“,
o masachas nuskaidrėjo nuo bchinos dalet avijuto,
ir masache pasiliko tik bchinos gimel avijutas.