kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'. בעה''ס, מתן תורה Ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“. (Baal Sulamas „Toros dovanojimas“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį108.


Iš tikro baigėsi leistis visas Aba ve Ima achorajim, t. y. achapas,
todėl, kai sudužo Melech aDaat Aba ve Imoje anuliavosi tik achapas,
priklausantis Keter pakopai.


Ir kai sudužo Melech aChesed, Aba ve Imoje anuliavosi achapas,
priklausantis Chochma pakopai.


Kai sudužo Melech aGvura, anuliavosi achapas,
priklausantis Binos pakopai.


Ir kai dingo (pakilo) trys viršutinės tiferet dalys,
anuliavosi zeir anpin pakopos achapas.


Tai reiškia, kad anuliavosi visa visas Aba ve Ima gadlut aspektas ir liko tik g‘‘e katnut aspektas,
o avijute pasiliko tik šoreš avijutas.


Ir kai paskui masachas de guf nuskaidrėjo nuo viso avijuto,
masachas susilygino su masachu de roš.


Tada masachas de guf įsijungė į masachą de roš zivugui de aka,
ir ten atsinaujino visi rešimot,
išskyrus paskutinę pakopą.
Todėl šio atsinaujinimo dėka išėjo nauja pakopa,
vadinama Išsut (Israel Saba ve Tvuna).


109.


Ir kaip jau yra paaiškinta, parcufe dingsta paskutinis aspektas, šiuo atveju bchina dalet,
ir pasilieka bchina gimel, iš kurios išeina chochmos pakopa.
Iš tikro roš yra „atpažįstamas“ avijutas de guf,
ir tada parcufas išeina iš roš de Aba ve Ima,
nusileidžia bei aprengia dešimt sfirot Nekudim chaze vietoje.
Tada masachas išveda nuo chaze ir į viršų dešimt roš sfirot,
ir ši roš yra vadinama „Išsut“ (Israel Sava ve Tvuna).


Ir gufas nuo chaze ir žemyn išveda dviejų apatinių trečdalių tiferet pakopos dešimt sfirot.
Tai yra ketvirtas Nekudim Melechas (Karalius),

kuris tap pat nusileidžia į B – J – A sudūžta ir miršta.


Paskui bchinos gimel avijutas „nuskaidrėja“ roš ir guf,
o achorajim de roš indai nukrenta į apačioje esančią jų gufo pakopos vietą.
Ir vėl įvyksta zivugas ant likusios bchinos bet avijuto, todėl išeina binos pakopa,
o jos guf nusileidžia „iš viršaus į apačią“ dviejuose induose necach ir hod.


Ir tai yra vienas Melechas, t. y. penktas Nekudim Melechas,
kuris taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta.
Ir bchinos bet avijutas nuskaidrėja roš ir guf,
o achorajim de roš indai nukrenta į apačioje esančią guf pakopą.


Paskui vėl įvyksta zivugas ant likusios bchinos alef avijuto,
ir išeina zeir anpin pakopa, o šios pakopos guf „iš viršaus į apačią“ nusileidžia į jesod indus,
ir tai šeštas Nekudim Melechas.
Jis taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta,
ir bchinos alef avijutas nuskaidrėja roš ir guf,
o achorajim de roš indai nukrenta į žemiau esančią guf pakopą.


Ir tada įvyksta zivugas ant bchinos šoreš avijuto, pasilikusio masache,
ir išeina malchut pakopa.
Ši pakopa taip pat nusileidžia „iš apačios į viršų“ į malchut indus,
ir tai septintas Nekudim Melechas.
Jis taip pat nusileidžia į B – J – A sudužta ir miršta,
o šoreš avijutas nuskaidrėja roš ir guf,
ir achorajim de roš indai nukrenta į apačioje esančią guf pakopą.


Iš tikro baigiasi anuliuotis visi Išsut achorajim indai,
ir baigiasi visų zat de Nekudim indų,
vadinamų „Septyniais Karaliais“, sudužimas.