kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Ravas Mordechajus Klar – Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys„Paminti save ir savo protą“


Rabi Mordechajus buvo prisirišęs prie Baal aSulamo visa savo širdimi ir

siela ir visiškai anuliavosi prieš jį.

Tai puikiai atskleidžia du sekantys pasakojimai.


Kartą, dar būdamas vaikas, susirgo ravo Mordechajaus sūnus, rabi Aronas Klar.

Tai nutiko Pesacho šventės išvakarėse.

Liga buvo labai pavojinga.

Ravas Mordechajus nuvedė vaiką pas gydytoją ir šis liepė skubiai guldyti

jį į ligoninę.

Ravas Mordechajus pasakė gydytojui, jog turi pasitarti su žmona.

Žmona pasakė, kad nesutinka guldyti vaiko ligoninėn ir nori, kad

gydytojas paskirtų vaistų ir išleistų gydytis namo.

Rabi Mordechajus grįžo pas gydytoją ir perdavė jam žmonos žodžius.

Gydytojas davė jam vaistų, tačiau pasakė, jog dabar jis nusiima nuo savęs

atsakomybę už vaiko sveikatą ir gyvybę.

Ir kad greičiausiai, jis mirs, jei nebus paguldytas į ligoninę.

Grįžus namo, ravo Mordechajaus širdyje sukilo abejonės dėl vaistų – ar tai

nebus „chamecas“ (Pesacho šventės metu negalima valgyti, matyti ir netgi

turėti savo valdose jokio „chameco“).

Paklausė rabi Josefo Vainštoko nuomonės apie tai.

Šis pasakė, jog jei sūnus serga pavojinga gyvybei liga, jam galioja

„gyvybės išsaugojimo“ priedermė, kuri anuliuoja visus kitus Toros įsakymus.

Išėjęs iš jo, rabi Mordechajaus nuskubėjo pas Baal aSulamą.

Jo taip pat paklausė to paties klausimo.

Baal aSulamas jam atsakė, jog vaistai yra „chamecas“ ir jis turi juos

sudeginti kartu su visu kitu „chamecu“.

O kas liečia vaiką, tai Kūrėjas padės ir jis pasveiks.

Grįžo rabi Mordechajus namo ir padarė, kaip sakė Baal aSulamas –

sudegino vaistus kartu su „chamecu“.

Vakare pradėjo Pesacho sederį, o vaikas gulėjo kitame kambaryje.

Staiga, vidury sederio, į kambary, kuriame sėdėjo visi namiškiai,

didžiausiam jų nustebimui, įėjo visiškai sveikas ir gerai besijaučiantis ravo

Mordechajaus sūnus!

Iš šio pasakojimo matome visišką ravo Mordechajaus savęs anuliavimą prieš mokytoją.

Anuliavimą, kuris yra virš „sveikos“ logikos.

Logikos, kuri sako, jog „gyvybės išsaugojimas“ panaikina visas Toros priedermes.

Jis pakilo virš šios logikos ir sudegino vaistus.

Ir būtent dėka šio didelio tikėjimo mokytoju buvo išgelbėtas jo sūnus.


Sekantis pasakojimas:

Kartą, kai Baal aSulamas norėjo grįžti su traukiniu iš Jeruzalės į Tel Avivą, pasakė:

Visi, kas su manimi važiuos traukiniu į Tel Avivą, nepatirs jokių

nemalonumų iš kariuomenės pusės!

Tuo metu kariuomenė darydavo patikrinimus traukiniuose, ir daug kam

neleisdavo važiuoti.

Tie, kas neturėdavo leidimo kelionei, sulaukdavo didelių problemų.

Rabi Mordechajus, nepaisydamas gresiančių nemalonumų, nusprendė

vykti kartu su Baal aSulamu.

Ir kai atėjo eilė jo patikrinimui, jo iš vis netikrino ir pasakė, kad gali keliauti...