kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • אין שום דבר קטון או גדול, מושג רק בכח תפילה, וכל ענין היגיעה והעבודה שאנו מחויבים, אינם אלא לגלות את מיעוט כוחותנו ושפלותנו,שאין אנו ראוים לכלום מכוחנו עצמנו, כי אז אנו מוכשרים לשפוך תפילה שלמה לפני יתברך. בעל הסולם אגרות קודש עמוד ק''ס Kiekvienas ar mažas ar didelis dalykas yra pasiekiamas tik maldos jėga, o visos pastangos ir visas darbas, kurį mes privalome atlikti yra tik tam, kad atverti mūsų jėgų menkumą ir mūsų žemumą. T.y. pamatyti, kad mes patys su savo jėgomis neverti nieko. Būtent tada mes esame pasirengę „išlieti širdį“ Kūrėjui tobuloje maldoje. (Baal Sulamas „Šventi laiškai“, psl. 160).

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį110.


Išaiškinome teamin ir nekudot, kurie išėjo dviejuose Nekudim parcufuose:
Aba ve Ima ir Išsut, ir kurie taip pat vadinasi A‘‘B – Sag.
Tai reiškia, kad Aba ve Imoje išėjo keturios, viena žemiau kitos, pakopos:


1. Keter pakopa, vadinama: „Istaklut einin deAba ve Ima“;

2. Chochmos pakopa, vadinama: „Gufa de Arba“;

3. Binos pakopa, vadinama: „Gufa de Ima“;

4. Zeir Anpin pakopa,vadinama: „Jesodot de Aba ve Ima”.


Ir iš šių pakopų nusileido keturi gufai (kūnai):
1. Melech aDaat.

2. Melech aChesed.

3. Melech aGvura.

4. Melech viršutinio trečdalio tiferet, iki chaze.


Ir visi šie keturi gufim (kūnai) sudužo kartu panim ir achorajim.
Tačiau keturiose rošim (galvose) Aba ve Imoje pasiliko keturi panim aspektai,
t. y. g‘‘e ir n‘‘e, kurie buvo Nekudim katnute.
Ir tik kiekvienos pakopos achorajim indai,
kurie gadluto metu susijungė kartu į vieną pakopą, anuliavosi dėl „sudužimo“,
ir nukrito į apatinę pakopą.
Tai reiškia, kad pasiliko tokie, kokie buvo prieš gadlut de Nekudim išėjimą,
kaip aprašyta sk. 76 ir 77.111.


Ir taip pat, lygiai tokiu pačiu būdu, Išsut parcufe išėjo keturios, viena žemiau kitos, pakopos:

1. Chochmos pakopa, vadinama: „Istaklut einin de Išsut ze ba ze”.

2. Binos pakopa.

3. Zeir Anpin pakopa.

4. Malchut pakopa.


Ir iš jų nusileido keturi gufai (kūnai):

1. Melech dviejų apatinių tiferet trečdalių.

2. Melech Necach ir Hod.

3. Melech Jesod.

4. Melech Malchut.


Ir šie visi kūnai taip pat sudužo kartu achor ir panim.
Tačiau jų rošim (galvos), t.y. keturiose Išsut pakopose,
liko jų panim indai, ir tik achorajim indai, dėl „sudužimo“,
anuliavosi, ir nukrito į apatinę pakopą.
Ir po šių dviejų parcufų Aba ve Ima ir Išsut anuliavimosi išėjo dar viena Nekudim pakopa, t.y. Ma pakopa.

Tačiau iš šios pakopos neišėjo guf aspektas, bet tik ištaisymo aspektai, todėl jos smulkiau nenagrinėsime.