kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'. בעה''ס, מתן תורה Ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“. (Baal Sulamas „Toros dovanojimas“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį110.


Išaiškinome teamin ir nekudot, kurie išėjo dviejuose Nekudim parcufuose:
Aba ve Ima ir Išsut, ir kurie taip pat vadinasi A‘‘B – Sag.
Tai reiškia, kad Aba ve Imoje išėjo keturios, viena žemiau kitos, pakopos:


1. Keter pakopa, vadinama: „Istaklut einin deAba ve Ima“;

2. Chochmos pakopa, vadinama: „Gufa de Arba“;

3. Binos pakopa, vadinama: „Gufa de Ima“;

4. Zeir Anpin pakopa,vadinama: „Jesodot de Aba ve Ima”.


Ir iš šių pakopų nusileido keturi gufai (kūnai):
1. Melech aDaat.

2. Melech aChesed.

3. Melech aGvura.

4. Melech viršutinio trečdalio tiferet, iki chaze.


Ir visi šie keturi gufim (kūnai) sudužo kartu panim ir achorajim.
Tačiau keturiose rošim (galvose) Aba ve Imoje pasiliko keturi panim aspektai,
t. y. g‘‘e ir n‘‘e, kurie buvo Nekudim katnute.
Ir tik kiekvienos pakopos achorajim indai,
kurie gadluto metu susijungė kartu į vieną pakopą, anuliavosi dėl „sudužimo“,
ir nukrito į apatinę pakopą.
Tai reiškia, kad pasiliko tokie, kokie buvo prieš gadlut de Nekudim išėjimą,
kaip aprašyta sk. 76 ir 77.111.


Ir taip pat, lygiai tokiu pačiu būdu, Išsut parcufe išėjo keturios, viena žemiau kitos, pakopos:

1. Chochmos pakopa, vadinama: „Istaklut einin de Išsut ze ba ze”.

2. Binos pakopa.

3. Zeir Anpin pakopa.

4. Malchut pakopa.


Ir iš jų nusileido keturi gufai (kūnai):

1. Melech dviejų apatinių tiferet trečdalių.

2. Melech Necach ir Hod.

3. Melech Jesod.

4. Melech Malchut.


Ir šie visi kūnai taip pat sudužo kartu achor ir panim.
Tačiau jų rošim (galvos), t.y. keturiose Išsut pakopose,
liko jų panim indai, ir tik achorajim indai, dėl „sudužimo“,
anuliavosi, ir nukrito į apatinę pakopą.
Ir po šių dviejų parcufų Aba ve Ima ir Išsut anuliavimosi išėjo dar viena Nekudim pakopa, t.y. Ma pakopa.

Tačiau iš šios pakopos neišėjo guf aspektas, bet tik ištaisymo aspektai, todėl jos smulkiau nenagrinėsime.