kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • כִּי, לֹא יִטֹּשׁ יְהוָה עַמּוֹ וְנַחֲלָתוֹ לֹא יַעֲזֹב, כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב. תהלים צד' – יד', טו Neatstums Kūrėjas savo tautos, ir nepaliks savo palikimo, sugrįš teisingumo teismas, ir pas jį (teismą) visi tiesios širdies (žmonės). (Tehilim 94 – 14, 15)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį             Tikun (Ištaisymo) pasaulis ir Ma chadaš, kuris išėjo iš mecach de A‘‘K  

 

112.

 

Iš tikro gerai išaiškinimome pirmuosius keturis A’’K aspektus:

     

       1.    Pirmas A’’K parcufas vadinamas Galgalta, kurio zivug de aka  įvyko ant bchina dalet,

         o jo dešimt sfirot yra keter pakopos.


  2.    Antras A’’K parcufas vadinamas A’’B, kurio zivugas de aka įvyko ant bchina gimel avijuto,

     o jo dešimt sfirot yra chochma pakopos.

         Ir šis parcufas aprengia nuo pe de Galgalta ir žemiau.

 

  3.   Trečias A‘‘K parcufas vadinamas Sag, kurio zivugas de aka įvyko ant bchina bet, o jo dešimt

         sfirot yra binos pakopos, ir jis aprengia parcufą A’’B nuo pe ir žemiau.

 

  4.   Ketvirtas A‘‘K parcufas vadinanasi Ma de A‘‘K, kurio zivugas de aka, įvyko ant bchina alef,

         o jo dešimt sfirot yra zeir anpin pakopos. Šis parcufas apregia žemiau parcufo Sag tabūro

         ir jis dalinasi į vidinį ir išorinį aspektą. Vidinis aspektas vadinasi A’’K pasaulio Ma ir Ban,

         o išorinis aspektas vadinamas pasauliu Nekudim.

 

Ir čia įvyko malchut susijungimas su bina, vadinamas cimcum bet.

 

Taip pat čia atsirado katnut ir gadluto aspektai ir man pakėlimas.

 

Dar čia atsirado sfira  Daat, kuri atsuka chochmą veidu į biną ir sąlygoja jų zivugą panin 

be panim.

 

Taip pat čia įvyko ir švirat a kelim (indų sudužimas).

 

Ir visi šie dalykai įvyko ketvirtame (bendru atžvilgiu) A’’K parcufe,

kuris yra vadinamas Ma, arba pasaulis Nekudim.

 

113.

 

Iš tikro penki masacho avijuto aspektai yra vadinami roš sfirot vardu, t.y. g‘‘e ir achap.

 

Todėl bchinos dalet avijutas yra vadinamas „pe“ (burna),

iš kurio išėjo pirmas A‘‘K parcufas.

 

Bchinos gimel avijutas yra vadinamas „chotem“ (nosis),

iš kurio išėjo A‘‘K parcufas Ain Bet (A‘‘K).

 

Bchinos bet avijutas yra vadinamas „ozen“ (ausis), iš kurio išėjo A‘‘K parcufas Sag.

 

Bchinos alef avijutas yra vadinamas „nikvei einajim“ (akiduobių skylutės),

iš kurio išėjo A‘‘K parcufas Ma ir pasaulis Nekudim.

 

Bchinos šoreš avijutas yra vadinamas „galgalta“ (kaukolė) arba

„mecach“ (kakta),

iš kurio išėjo Tikun pasaulis, kuris dar yra vadinamas Ma chadaš.

 

Tačiau  ketvirtas A‘‘K pasaulis yra pagrindinis Ma (lygio) A‘‘K pasaulis,

nes jis išėjo iš nikvei einajim, t.y. zeir anpin pakopos,

ir todėl vadinamas: Havaja de Ma.

 

Ir penktas A‘‘K parcufas, kuris išėjo iš mesach, yra šoreš de avijut ir iš

tikro turi malchut pakopą, vadinamą Ban.

Tačiau šiame parcufe taip pat liko bchinos alef de itlabšut avijutas, kuris

yra zeir anpin aspekto, todėl šis parcufas taip pat yra vadinamas Ma vardu.

 

Tik Ma, kuris išėjo iš mecach de A‘‘K, t.y. iš įsijungimo į šoreš, vadinamą mecach, avijutą.

Todėl jis yra vadinamas „Ma chadaš“ (Naujasis Ma), kad atskirti jį nuo Ma,

kuris išėjo iš A‘‘K nikvei einajim.

Ir šis Ma chadaš parcufas yra vadinamas Tikun pasaulis, arba Acilut pasaulis.