kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį116.

 

Ir pagal tai aišku, kad trys pirmieji parcufai Galgalta, A‘‘B ir Sag

skaitosi tik kaip vienas pasaulis, t. y. pasaulis A‘‘K, kuris išėjo iš

pirmo cimcumo.

Tačiau ketvirtas A‘‘K parcufas, kuriame įvyko cimcum bet,

pasidarė atskiru pasauliu.

Ir tai įvyko dėl „sudvigubėjimo“, kuris pasidarė Nekudot de Sag masache,

jam nusileidus žemiau A‘‘K tabūro,

nes prie jo prisidėjo bchinos dalet avijutas – hey tata be einajim paslaptimi.

 

Iš tikro gadluto metu bchina dalet sugrįžo į savo vietą, į pe, ir išvedė keter pakopą,

kuri yra analogiška pirmam A‘‘K parcufui.

Ir kai ši pakopa su teamin ir nekudot nusileido į roš, toch ir sof,

išėjo antras chochmos aukščio parcufas, vadinamas Išsut,

kuris panašus į antrą A‘‘K parcufą, vadinamą A‘‘B.

Kai šis parcufas nusileido su teamim ir nekudot,

išėjo trečias parcufas, vadinamas Ma de Nekudim,

kuris yra panašus į trečią A‘‘K parcufą.

 

Todėl čia Nekudim pasaulyje išėjo viskas,

kas buvo A‘‘K pasaulyje, t. y. trys parcufai, vienas žemiau kito,

ir kiekviename iš jų yra teamim, nekudot su visais būdingais procesais.

Ir visa tai yra panašu į tris pasaulio A‘‘K parcufus:

Galgalta, A‘‘B ir Sag.

Todėl Nekudim pasaulis, būdamas pasaulio A‘‘K „antspaudu“,

skaitosi atskiru pilnu pasauliu.

 

Ir tai kad trys Nekudim parcufai nesivadina Galgalta, A‘‘B ir Sag,

tačiau A‘‘B, Sag ir Ma yra todėl, 

kad bchina dalet, kuri įsijungė į Sag masachą, neturi pilno avijuto.

Visa tai įvyko pirmo A‘‘K parcufo nuskaidrėjimo dėka,

todėl visi parcufai nusileido į A‘‘B, Sag ir Ma aspektus.