kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
119.


Iš tikro čia, Ma Chadaše yra didelis skirtumas,
t. y. šis parcufas pasidarė zachar aspektu,
ir aukštesniu aspektu už Nekudim indus,
nes Ma Chadaš ištaiso Nekudim indus.
Tai reiškia, kad ankstesniuose parcufuose žemesnis parcufas niekada nepasidarydavo zachar,
ir aukštesniu aspektu, aukštesnio parcufo guf indams,
nors jis ir užpildydavo juos savo pakopa.


Iš tikro aukštesniuose parcufuose nebūdavo šio skirtumo,
nes juose nebuvo jokio defekto šviesų pakilime į viršų.
Ir jų šviesų dingimą (pakilimą į viršų) sąlygodavo masacho nuskaidrėjimas.
Tačiau čia, Nekudim pasaulyje, įvyko defektas induose,
nes malchut amesajemet potencialas buvo įsimaišęs į zat indų achorajim,
todėl šie indai nebuvo tinkami gauti šviesas.
Ir dėl šios priežasties indai sudužo, mirė ir nukrito į B – J – A.


Todėl šie indai yra visiškai priklausomi nuo Ma Chadaš,
kuris juos atgaivina, išanalizuoja ir pakelia į Acilut pasaulį.
Ir todėl Ma Chadaš skaitosi zachar aspektu ir sąlygojančiu,
o Nekudim indai, kurie yra išanalizuojami Ma Chadaš pagalba,
tampa jam nukvos aspektu .
Todėl šių parcufų vardai pasikeitė, t. y. Nekudim vadinasi vardu Ban,
kuris yra žemesnis aspektas už Ma (Chadaš).

Ir iš tikro šie indai yra aukštesni už Ma Chadaš,
nes jie yra iš Nekudim pasaulio ir Ma aspekto.
Tai reiškia, kad šie indai išeina iš nikvei einajim,
ir jų aukščiausia pakopa yra vak de Sag de A‘‘K.
Tačiau dabar jie pasidarė žemesni už Ma Chadaš ir vadinasi Ban dėl jau minėtų priežasčių.