kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

הסולם, פרקי חיים של המקובל האלוקי רבי יהודה לייב הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotįRavas Mordechajus Klar - Baal aSulamo ir ravo Barucho mokinys (2)Rabi Mordechajus buvo vienas didžiausių entuziastų Baal aSulamo knygų platinime.

Šitam dalykui jis buvo atsidavęs visa savo siela ir visomis jėgomis.

Jis važinėdavo po miestus, miestelius ir kaimus, kiekvienoje rankoje

turėdamas po dvidešimt vieną knygos Zohar dalį.

Nusigaudavo iki labiausiai nutolusių vietovių – tam, kad išplatinti kuo

daugiau  šventų knygų.


Rabi Mordechajus pasižymėjo ypatingu džiaugsmingumu ir linksmumu.

Nežiūrint į tai, kad gyveno labai vargingai.

Ši savybė užtikrintai liudija apie labai aukštą vidinę pakopą.

Ir atvirkščiai, jei žmogus nėra ryšyje ir susijungime su Kūrėju, jis negali

būti pastoviame džiaugsme, kokiame buvo rabi Mordechajus.

Tuo tarpu džiaugsmas, išplaukiantis iš materialių dalykų, yra labai menkas ir laikinas.


Rabi Mordechajus Klar buvo puikus bičiulis, tikras draugas, pasiruošęs

viską padaryti dėl savo artimo.

Tam dalykui jis visiškai negailėdavo savęs.

Kai pas jį ateidavo draugas, jis sulaukdavo iš rabi Mordechajaus

didžiausio dėmesio ir pagarbos.

Jis atnešdavo svečiui vaišių, kokių tik tuo metu būdavo jo namuose.

Netgi jei dėl to jo paties vaikai nebeturėdavo ką valgyti...


Rabi Mordechajus susirgo vėžiu.

Kai jis, savo dienų pabaigoje be galo nusilpęs gulėjo lovoje, jo aplankyti

atėjo rabi Abrahamas Aškenazi.

Jis paklausė:

„Gal paskaityti dėl tavo sveikatos kažką iš Psalmių? Arba uždegti žvakutę

ant rabi Meir Baal a Nes kapo?“

Ravas Mordechajus atsakė:

„Geriau jau nunešk butelį už mano sveikatą, kuomet visi susirinksite...“.


Kitą sykį jo aplankyti atėjo rabi Mileris.

Jis pamatė ravą Mordechajų labai silpną, baisiuose skausmuose ir didelėse kančiose.

Kuomet ravas Mordechajus šiaip ne taip atpažino draugą, sukaupė visas

savo paskutines jėgas ir su didžiausiomis pastangomis ištarė:

„Dabar supratau, ką reiškia „Kūrėjo noras padaryti gerą kūriniams!!!“.


Rabi Mordechajus Klar mirė 1979 metų devintą nisano mėnesio dieną.