kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį129.


Ir žinok, kad kiekviena iš penkių Ma Chadaš pakopų išėjimo metu išanalizavo ir prisijungė sau dalį iš Nekudim pasaulio indų, kurie pasidarė nukvos (moterišku) aspektu.
Todėl, kai išėjo Atiko parcufas,
jis pasiėmė ir prisijungė sau visus Nekudim gar aspektus,
kurie po indų sudužimo visai nenuketėjo,
t.y. g’’e aspektus,
kurie katnute ir vadinasi panim indais, kaip pasakyta 76 sk.


Tai reiškia, kad pasaulio Nekudim katnute išėjo tik viršutinė kiekvienos pakopos „pusė“,
t.y. g‘‘e ir nikvei einajim,
o kiekvienos pakopos apatinė dalis, vadinama achap,
nusileido į apatinę pakopą.


Todėl skaitosi, kad Ma Chadaš pasaulio Atik parcufas pasiėmė sau iš Nekudim indų:
viršutinę Keter pusę,
viršutines Chochma ir Bina puses,
ir 7 zat šaknis, įjungtas į gar de Nekudim.


Iš tikro šios dalys pasidarė Atik parcufo nukvos aspektu,
ir susijungė vieni su kitais.
Ir šios dalys vadinamos pasaulio Acilut Atik parcufo Ma ir Ban.
Tai reiškia, kad zachar aspektas vadinamas „Ma“ (vyriška pusė),
o prisijungę prie jo Nekudim indai, vadinami „Ban“ (moteriška pusė),
kaip paaiškinta 119 sk.


Ir šių dalių išsidėstymo tvarka:
„Panim ve achor“ (veidas į nugarą),
t. y. Atiko Ma yra panim (veido),
o Atiko Ban yra achor (nugaros) aspektai.