kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
 130.

 

Iš tikro Ma Chadaš parcufas Arich Anpin,

kuris išėjo Chochmos pakopos dydžio,

išanalizavo ir prisijungė sau pasaulio Nekudim Keter parcufo apatinę dalį, Keter achapą,

kuris katnute buvo nukritęs į žemiau Keter esančią Chochmos ir Binos pakopą.

 

Todėl šis Keter achapas pasidarė parcufo Arich Anpin nukvos aspektu,

ir jie susijungė vienas su kitu,

o jų stovėjimo tvarka:

„Dešinė“ ir „kairė“.

 

Tai reiškia, kad Arich Anpin Ma aspektas,

kuris yra zachar, stovi dešinėje,

o Arich Anpino Ban aspektas,

kuris yra nekeva, stovi kairėje.

 

Ir tai, kad Atiko parcufas nepaėmė Nekudim Keter parcufo apatinės dalies, yra todėl,

kad Atikas, būdamas Aciluto roš, turi labai aukštą lygį.

Todėl jis prisijungė sau tik Nekudim pasaulio gar indus,

kuriose neįvyko joks pažeidimas sudužimo metu.

 

Tačiau apatinė Keter dalis, t.y. achapas,

katnuto metu buvo nukritęs į Chochmą ir Biną,

gadluto metu pakilo ir susijungė su Keter de Nekudim,

paskui,  „indų sudužimo“ metu,

vėl nukrito iš Nekudin Keter ir anuliavosi.

 

Todėl ši dalis dėl nukritimo ir dėl anuliavimosi tapo pažeista,

ir jau nėra tinkama Atiko parcufui,

ir šią dalį pasiėmė Ma Chadaš Arich Anpin parcufas.