kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį131.


Pasaulio Ma Chadaš parcufas Aba ve Ima, kuris yra Binos pakopos,
išanalizavo ir prisijungė sau Nekudim pasaulio Chochmos ir Binos apatines puses.

Iš tikro Aba ve Ima prisijungė Chochmos ir Binos achapus,
kurie katnuto metu buvo nukritę į Nekudim zat pakopą,
ir kurie gadluto metu pakilo ir susijungė su Nekudim Chochmos ir Binos pakopa,
kaip aprašyta 74 sk.


Šie achapai indų sudužimo metu vėl nukrito į zat de Nekudim parcufą ir anuliavosi,
kaip aprašyta 107 sk.
Tai reiškia, kad Aba ve Imos aspektas Ma juos išanalizavo sau,
kaip nukvą (moterišką aspektą),
ir jie vadinasi „septynios apatinės Chochmos sfirot“,
bei „šešios apaptinės Binos sfirot“.


Tai yra todėl, kad Binos chesed aspektas pasiliko Atike su Chochmos ir Binos gar,
kaip Ban aspektas, ir todėl apatinėje Binos dalyje liko tik šešios sfirot nuo gvuros ir žemiau.
Iš tikro Aba ve Ima zachar aspektas yra Binos Ma pakopa,
o Aba ve Ima nukva aspektas yra Chochmos ir Binos Ban pakopa.


Ir jų išsidėstymas yra: kairė – dešinė,
t.y. Aba ve Ima Ma aspektas – dešinėje,
o Aba ve Ima Ban aspektas – kairėje.
Taip pat Išsut, kurie yra zat de Aba ve Ima, Ma aspektas,
pasiėmė sau Ban aspektu Chochmos ir Binos malchut sfiras.


132.


Ma Chadaš parcufai Zon, kurie yra pakopa „vav ir nekuda“,
išanalizavo ir prisijungė sau Zat de Nekudim panim indus,
po jų sudužimo B – J – A pasauliuose,
t. y. Zat de Nekudim parcufų g‘‘e aspektą,
kaip parašyta 78 sk.
Ir šie indai pasidarė nukvois Zon parcufų Ma aspektamas.
o jų išsidėstymas: dešinė – kairė,
t.y. Zon de Ma – dešinėje, ir Zon de Ban – kairėje.


133.


Iš tikro išaiškinome Ma ir Ban aspektus penkiuose Acilut pasauliuose.
Tai reiškia, kad penkios Ma Chadaš pakopos,
kurios išėjo Acilut pasaulyje, išanalizavo sau „senus“ indus,
t. y. indus, kurie tarnavo Nekudim pasaulio metu,
ir pasidarė šiuos indus savo nukvos (moteriškais) aspektais,
vadinamais Ban.


Matome, kad parcufo Atik Ban buvo padaryti iš gar de Nekudim viršutinių pusių,
o parcufų Arich Anpin ir Aba ve Ima Ban buvo išanalizuoti padaryti iš gar de Nekudim apatinių pusių, kurios tarnavo Nekudim gadluto metu,
o paskui nukrito ir anuliavosi.


Ir galiausiai Zon Ban aspektai buvo išanalizuoti ir padaryti iš panim indų,
kurie išėjo Nekudim katnuto metu,
o gadluto metu kartu su savo achorajim indais sudužo ir nukrito.