kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Praktinė Halacha (Įstatymai) 

Šventės

I.M.Law

 
 
 

Uždaryti užduotį
„Dmei Chanuka“


Be įstatymų, kaip reikia sutikti Chanuką, yra daug papročių, susijusių su šia švente.

Paplitęs, pavyzdžiui, paprotys valgyti per Chanuką spurgas arba blynus,

keptus augaliniame aliejuje.

Šis paprotys primena apie tai, kad Chanukos stebuklas susijęs būtent su aliejaus ąsočiu. 

Tam, kad ir vaikai pajustų šventinę Chanukos atmosferą, priimta jiems

tomis dienomis dovanoti „dmei Chanuka“ – pinigus, kuriuos jie gali

naudoti savo nuožiūra.

Taip pat priimta vaikus iš užsiėmimų išleisti namo anksčiau, nei įprasta. 

Per Chanuką vaikai žaidžia ypatingus žaidimus.

Pats žinomiausias – žaidimas Chanukos sukučiu, סביבון svivon.

Jis daromas kaip kubas, ant kurio keturių šonų užrašytos raidės נ, ד, ה, ir פ:

pirmos žodžių נס  גדול היה פה  raidės („didelis stebuklas įvyko čia“). 

Ne Izraelyje vietoje raidės פ rašoma raidė ש ir tokiu būdu yra padaroma

abreviatūra  נס  גדול היה  שם („didelis stebuklas įvyko ten“, t.y. ne Izraelyje).

Chanukos periodu leidžiama dirbti, tačiau tomis dienomis patariama

ilsėtis, ir labai daug kas išnaudoja šį laiką aplankant vietas, susijusias su

Chanukos įvykiais (pvz.: Modiną).