kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
136.

 

Tuo pačiu būdu yra dvi šių užpildymų rūšys ir Zat.

Pirmoji rūšis, kai yra „šuruk“ švytėjimas ir Aba ve Ima achapo pakilimas.

Tada kartu su šiuo achapu pakyla į Aba ve Ima ir g‘‘e de Zat,

kurie yra susijungę su Aba ve Ima achapu, todėl pakyla kartu.

 

Ir tada Zat gauna iš Aba ve Imos achapą,

kad užpildytų savo 10 sfirot.

Tačiau šis achapas nėra tikrasis Zat achapas,

bet tik achapo švytėjimas,

kurio pakanka užpildyti 10 sfirot, būnant Aba ve Imoje,

tačiau neužtenka, nusileidus į savo vietą.  

 

Antros rūšies dešimties  sfirot užpildymą Zat pasiekia,

kai mochinas nusileidžia iš Aba ve Ima į Zat.

Ir to dėka taip pat nusileidžia apribojanti hey tata iš chaze de Zat į sijum

raglajim de A‘‘K vietą.

Tada Zat pakelia savo sfirot t – n – h – j iš pasaulių B – J – A,

ir sujungia jas su pasauliu Acilut.

Ir jei Zat nebūtų sudužę ir numirę,

jie būtų savo jėgomis užpildę visas 10 sfirot,

nes dabar įsigijo trūkstamus savo tikruosius achapus.

 

137.

 

Taip pat keturiuose Aba ve Ima  parcufuose,

išėjusių su ch – g – t  indais,

ir keturiuose  Išsut parcufuose,

išėjusių su t – n – h – j – m indais,

veikia šie du užpildymai.

 

Iš tikro pirmuoju užpildymu kiekvienas parcufas užsipildė dėka

susijungimo su Aba ve Ima ir Išsut achapais, būnant roš.

Ir tai pirmos rūšies užpildymas.

 

Tačiau, kai nusileido į pasaulis B –  J – A,

jau panorėjo užsipildyti savo dešimt  sfirot antros rūšies užpildymu.

Ir šis dalykas galioja ir visose mažiausiose dalyse.