kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį141.


Ir apatinių (žmonių) gerų darbų ir man (prašymo) pakėlimo dėka,
yra išanalizuojamas antros rūšies dešimt sfirot achapo užpildymas,
t.y. Aba ve Ima užpildymas savo jėgomis, šuruk balsės aspektu.


Tada Aba ve Ima patys nuleidžia hey tata iš nikvei einajim ir pakelia savo achapą,
ir turi jėgų sąlygoti į zat, t. y. į Zon,
bei sąlygoti į gufim „iš viršaus į apačią“.
Tai reiškia, kad Zon g‘‘e yra susijungę su Aba ve Ima achapu,
todėl jie kartu kyla į Aba ve Imą,
ir ten iš Aba ve Imos gauna dešimties sfirot užpildymą.
Ir tada visas mochino kiekis, esantis Abe ve Imoje,
yra gaunamas taip pat ir Zon,
kurie pakilo kartu su Aba ve Imos achapu.


Todėl, kai penki Acilut parcufai gauna šį „antros rūšies“ užpildymą,
tada pirmuose parcufuose,
t. y. Atike, Arich Anpine ir Aba ve Imoje yra gar (pilnumas) taip pat ir gufim (kūnuose),
bei Aciluto Zon,
kurie yra bendras Aciluto guf.
tada penki Aciluto parcufai pakyla ir aprengia penkis Adam Kadmon pasaulio parcufus.


Ir kai gar nusileidžia ir į gufim,
tada Acilut parcufai sutampa su penkiais A‘‘K parcufais.
Tai reiškia, kad Acilut pasaulio parcufai:
Atik pakyla ir aprengia A‘‘K Keter parcufą,
Arich Anpin – Ain Bet (A‘‘B) parcufą,
Aba ve Ima – Sag parcufą,
Zon aprengia Adam Kadmono Ma ir Ban parcufus


Ir tada kiekvienas Acilut parcufas kenegdo (priešais – netiesiogiai) aspektu gauna iš A‘‘K jiems trūkstamas:
- nešama,
- chaja
- ir jechida šviesas.