kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Štai tokie įstatymai, kuriuos pateiksi prieš juos. Jei nusipirksi judėją vergą, tegul dirba pas tave šešis metus, o septintais išeis į laisvę veltui. Jei ateis vienas, tai vienas ir išeis, jei jis yra vedęs žmoną, žmona išeis su juo. Jei jo ponas duos jam žmoną, ir ji pagimdys sūnų ir dukterų, žmona ir jos vaikai pasiliks pas poną, o jis (vergas) išeis vienas (Šmot 21 – 1, 2, 3, 4).
  • Šabat Šalom!
  • !שבת שלום

הקדמה לתלמוד עשר הספירות  

Įvadas į „Mokymą apie dešimt sfirot“

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

      


                                          

                                                              41.


Knyga Zohar aiškina Mišlei (Patarlės), sako Kūrėjas:
„Ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Klausia: „Kur galima rasti Kūrėją?“
Ir atsako, kad niekur kitur negalima surasti Kūrėjo, tik Toroje.


Taip pat pasakyta: „Tu esi Kūrėjas besislepiantis“,
t.y. Kūrėjas slepia save šventoje Toroje.
Ir reikia teisingai suprasti išminčių žodžius.
Juk iš pirmo žvilgsnio atrodytų,
kad Kūrėjas yra pasislėpęs tik materialiuose dalykuose ir veiksmuose,
ir taip pat visoje mūsų pasaulio tuštytėje, t.y. Toros „išorėje“.
Todėl kaip galima tvirtinti atvirkščiai,
kad tik Toroje slepia save Kūrėjas?
Taip pat, jei Kūrėjas „slepiasi“,
tai tik tam, kad Jo ieškotų.
Iš tikro kodėl žmogui reikalingos visos šios „slėpynės“?
Ir dar parašyta, kad kiekvienas, ieškantis Kūrėją,
suras Jį, kas yra suprantama iš parašymo:
„ieškantys Manęs nuo ankstaus ryto, suras Mane“.
Iš tikro reikia gerai suprasti,
kas yra šis „ieškojimas“, kas – „atradimas“.
Taip pat, kokia yra jų prasmė?