kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį

                                                 


159.

 

Ir tam, kad nusileistų mochinas į gufim de A‘‘K, nuo pe ir žemiau,

kaip paaiškinta 141 sk., reikia kad apatiniai (žmonės) pakeltų man (prašymą).

Tada tai bus antros rūšies dešimties sfirot užpildymas, nusileidžiantis ir į kūnus.

 

Ir šiame man, kurį pakelia apatiniai, yra trys aspektai:

     1.     Kai yra pakeliamas man iš bchina bet avijuto, išeina binos pakopos dešimt  sfirot,

t. y. taip vadinama Sag pakopa, ir tai – nešamos šviesos mochinas;

     2.     Kai  yra pakeliamas man iš bchina gimel, išeina chochmos pakopos dešimt sfirot,

t. y. taip vadinama Ain Bet pakopa, ir tai – chaja šviesos mochinas;

     3.     Kai yra pakeliamas man iš bchina dalet, išeina keter pakopos  dešimt sfirot,

t. y. taip vadinama Galgalta pakopa, ir tai – jechidos šviesos mochinas.

 

 

160. 

 

Ir žinok, kad apatiniai, galintys pakelti šį man, yra teisuolių n – r – n

(sielos dalys nefeš, ruach ir nešama), kurios yra įjungtos į pasaulius B – J – A.

Iš tikro šie teisuoliai gali pakelti man į Acilut pasaulio parcufus Zon,

kurie skaitosi aukštesniu aspektu.

Tada Zon kelia man į aukštesnį už save parcufą, t.y. Aba ve Ima,

o Aba ve Ima dar aukščiau...

Taip, kad pagaliau man ateina iki A‘‘K parcufų, ir į šį man,

kuris pakilo iki ten, nusileidžia iš Ein Sof  Palaiminto aukštutinė šviesa.

 

Tada išeina 10 sfirot, pagal pakelto man avijuto dydį:

- ar iš bchinos bet,

- ar iš bchinos gimel,

- ar iš bchinos dalet.

 

Ir iš ten mochinas iš pakopos į pakopą nusileidžia per A‘‘K parcufus,

kol ateina į Acilut pasaulio parcufus.

Taip pat ir ten, šis mochinas praeina pakopa po pakopos,

kol pasiekia Acilut pasaulio Zon,

kurie jau sąlygoja šį mochiną į tų teisuolių,

pakėlusių man,  n – r – n.

 

Ir yra taisyklė:

Visas naujas mochinas ateina vien tik iš  Ein Sof Palaiminto.

Tačiau kiekviena pakopa gali pakelti man ir gauti šviesą tik iš šalia jos esančios pakopos.