kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • Ir pasiuntė (Balakas) pasiuntinius pas Bilamą ben Beorą į Petorą..., kad pašaukti jį, sakydamas: Štai tauta išėjo iš Egipto ir „uždengė“ visą žemės paviršių, ir ji įsikūrė priešais mane. Ir dabar, ateik, prakeik man šią tautą, nes ji stipresnė už mane, gal tada aš pajėgsiu sumušti ją ir išvarysiu iš žemės, nes aš žinau, ką tu palaimini, tas būna palaimintas, o ką prakeiti, tas būna prakeiktas. (Bemidbar 22 – 5, 6)
  • !שבת שלום
  • Šabat Šalom!

Įvadas į kabalos išmintį  

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį161.


Taip pat reikia žinoti, kad neįmanoma apatiniams gauti ką nors iš Zon de Acilut,
kol apatinių prašymų dėka padidės visi aukštesni parcufai,
nuo pasaulio Acilut iki A‘‘K.

Kaip jau yra paaiškinta, kad visas naujas mochinas ateina tik iš Ein Sof Palaiminto.
Tačiau teisuolių n – r – n gali gauti tik iš greta esančio, aukštesnio parcufo,
ir tai – Zon de Acilut.
Todėl mochinas turi nusileisti per visus aukštesnius pasaulius ir parcufus,
kol pasiekia Zon de Acilut.
Ir jau tada Zon šį mochiną sąlygoja į teisuolių n – r – n.


Kaip jau sakėme, kad „dvasingume nėra išnykimo“.
Todėl persikėlimas iš vienos vietos į kitą, nereiškia,
kad mochinas dingo iš pirmos vietos,
ir atėjo į antrą vietą, kaip yra yra materialume.
Tačiau mochinas pasilieka ir pirmoje vietoje,
net po to kai pereina į antrą vietą.
Tai panašu į uždegantį žvakę nuo žvakės,
kai pirma žvakė taip pat palieka degti.


Ir ne tik, bet yra taisyklė,
kad pagrindinė ir svarbiausia šviesa pasilieka pirmoje vietoje,
o į antrą vietą nusileidžia tik šakos, t. y. žymiai mažesnis aspektas.
Taip pat suprask, kad ta šviesa,
kuri praeina iš aukštutinių pasaulių, kol pasiekia teisuolių n – r – n,
pasilieka kiekvienoje pakopoje,
pro kurią ji praeina.
Ir visos pakopos didėja šios šviesos,
kuri praeina, dėl teisuolių n – r – n reikmių, dėka.


162.


Taip pat reikia suprasti, kaip apatiniai savo veiksmais sąlygoja visų pasaulių ir parcufių pakilimą, ar nusileidimą.

Ir kai apatiniai pagerina savo veiksmus ir pakelia man,
tada jie pritraukia šviesą (šefą – gausybę).

Tai reiškia, kad visi pasauliai ir pakopos, pro kuriuos praėjo ši šefa,
didėja ir kyla aukštyn, dėl šios šviesos, kurią praleidžia šie pasauliai.


Tačiau, kai apatiniai pablogina savo veiksmus,
tada jie sugadina savo man, ir mochinas dingsta net iš aukštesnių pakopų.
Tada nutrūksta šviesos praėjimas pro aukštesnius pasaulius apatinių reikmėms,
ir pakopos sugrįžta į savo ankstesnes pastovias būsenas,
kuriose pasauliai buvo pradžioje.