kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • ומכאן באנו גם לסוף דעתם של המקובלים, שהבאנו בחקירה הג'. שתמהנו עליהם, איך אפשר לומר על הנשמות, שהן חלק אלקי ממעל, בהשואה אל האבן שנחצבה מהר, שאין הפרש ביניהן אלא שזה "חלק" וזה "כל". בעה''ס, הקדמה לספר הזוהר Ir dabar atėjome prie Trečio tyrinėjimo, kurį mums pateikė kabalistai, supratimo. Stebėjomės, kaip galima pasakyti pasakyti apie sielas, kad jos yra „Kūrėjo dalis iš viršaus“. Ir sulygino tai su akmeniu, atskeltu nuo „kalno uolos“, kad nėra skirtumo tarp jų, t.y. siela (akmuo) yra „dalis“, o Kūrėjas (kalno uola) yra „viskas“. (Baal Sulamas „Įvadas į knygą Zohar“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį163.

 

Dabar paaiškinsime penkių pasaulio Acilut parcufų pakilimo į penkis

A‘’K pasaulio parcufus tvarką.

Ir taip pat trijų pasaulių B – J – A pakilimą į Acilut pasaulio parcufus Išsut ir Zon.

Pradedant nuo jų pastovios būsenos, iki jų aukščiausio lygio,

kuris tik gali būti per 6000 metų, iki Gmar Tikun (Galutinio Ištaisymo).

 

Ir bendru atveju, tai – trys pakilimai, tačiau jie dalinasi į daugybę sudėtinių dalių.

Iš tikro pasaulių A‘‘K ir A – B – J – A  pastovi būsena yra paaiškinta aukščiau.

Tai reiškia, kad pirmas parcufas,

kuris buvo sukurtas po cimcum alef,

yra A‘‘K pasaulio parcufas Galgalta,

ir ant jo rengiasi keturi A‘‘K parcufai: A‘‘B, Sag, Ma ir Ban.

 

Ir A‘‘K pasaulio „sijum raglin“ yra virš „mūsų pasaulio taško“.

Taip pat aplink šį A‘‘K pasaulį yra supančios Ein Sof Palaiminto šviesos,

kurių didumui nėra galo ir ribų, kaip aprašyta 32 sk.

Tai reiškia, kad Ein Sof  Palaimintas ir apsupa aplink A‘‘K pasaulį,

ir taip pat rengiasi jo viduje, ir vadinasi „Kav Ein Sof“ (Ein Sof Linija).

 

164.

 

Parcufų Ma ir Ban viduje yra A’’K pasaulio t – n – h – j – m parcufas,

taip pat vadinamas A’’K Nekudot de Sag parcufas, kaip aprašyta 63 ir 66 sk.

Ir cimcum bet metu malchut amesajemet,

stovėjusi virš mūsų pasaulio taško”,

pakilo į šio  parcufo chaze žemiau jos sfiros tiferet viršutinio trečdalio.

Todėl ten pasidarė nauja viršutinės šviesos pabaiga,

kad ši šviesa nesileistų žemiau,

ir ši nauja šviesos pabaiga vadinasi parsa”,

esanti žemiau Acilut pasaulio.

 

Ir šios sfirot, esančios žemiau parcufo Nekudot de Sag chaze,

pasilikusios žemiau parsos,

pasidarė trijų pasaulių B – J – A vieta:

     –       2/3 tiferet sfiros dalys, nuo chaze ir žemiau, pasidarė Brija pasaulio vieta;

     –       sfirot n – h – j pasidarė Jecira pasaulio vieta;

     –       sfira malchut pasidarė Asija pasaulio vieta.

Ir trijų pasaulių B – J – A vieta prasideda žemiau parsos ir baigiasi „mūsų pasaulio taške“.

 

 

 165.

 

Todėl visų keturių pasaulių  A – B – J – A vieta prasideda žemiau A‘‘K

tabūro ir baigiasi virš „mūsų pasaulio taško“.

Tai reiškia, kad penkių Acilut pasaulio parcufų vieta prasideda žemiau

A‘‘K tabūro ir baigiasi aukščiau parsos, o žemiau parsos iki „mūsų

pasaulio“ stovi trys pasauliai B – J – A.

 

Ir tai yra pastovi pasaulių A‘‘K ir A – B – J – A vieta,

kurioje niekada negali įvykti sumažėjimas.

Kaip jau paaiškinta 138 sk., kad šioje būsenoje pas pasaulius ir parcufus yra tik vak bli roš lygis.

Ir net pirmuose trijuose pasaulio Acilut parcufuose,

kurių rošim (galvose) yra gar lygis,

nuo pe ir žemiau į jų gufim (kūnus) nusileidžia tik vak bli roš lygis.

 

Ir tuo labiau taip yra B – J – A pasaulių parcufuose.

Tačiau bendrai, netgi A‘‘K pasaulio parcufuose,

lyginant su jų supančia šviesa,

taip pat skaitosi, kad nėra gar lygio.

Ir įsižiūrėk gerai į 32 skyrių.