kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • המצוה האחת של ואהבת לרעך כמוך, שהיא המטרה הסופית בתורה, אשר אחריה זוכה תיכף לדביקותו ית'. בעה''ס, מתן תורה Ši viena priedermė: „Mylėk savo artimą, kaip savę patį“ ir yra galutinis Toros tikslas, po kurio žmogus iškart nusipelno „susiliejimo su Kūrėju“. (Baal Sulamas „Toros dovanojimas“)

פתיחה לחכמת הקבלה 

Įvadas į kabalos išmintį

Jehuda Ašlagas (Baal Sulamas)

 
 
 

Uždaryti užduotį
166.


Iš tikro bendru atveju yra trys pakilimai,
kad pasauliai užpildytų tris jiems trūkstamas pakopas:

- nešama,
- chaja
-  jechida.
Ir šie pakilimai priklauso tik nuo apatinių man (maldos, prašymo) pakėlimo.


Pirmas pakilimas.


Kai apatiniai pakelia man iš avijut bet aspekto,
tada yra išanalizuojamas antram dešimt sfirot užpildymui binos pakopos ir nešama šviesos achapas, t.y. šuruk balsės švytėjimas.
Tada mochinas šviečia taip pat ir į zat ir į gufim,
kaip A‘‘K parcufuose,
kur visas šviesos kiekis,
esantis rošim, nusileidžia ir į gufim.


167.


Ir kai šis mochinas praeina pro pasaulio Acilut parcufus,
kiekvienas iš penkių Acilut parcufų gauna binos vadinamą Sag mochiną ir nešamą šviesą.
Šis mochinas šviečia gar lygiu Acilut parcufams, kaip ir A‘‘K pasaulyje.
Todėl skaitosi, kad Acilut parcufai didėja, kyla ir aprengia A‘‘K parcufus,
pagal pasiektą mochino dydį.


168.


Tai reiškia, kad kai Aciluto parcufas Atik pasiekė šį binos mochiną,
atitinkantį pasaulio A’’K parcufo Galgalta „asmeninę” pakopą Sag,
tada Atikas iš ten gauna A’’K jechidos nešamą aspektą.
Ir šis mochinas jau šviečia į Zat de Atik.


Kai mochinas ateina į Acilut pasaulio Arich Anpin parcufą,
šis pakyla ir aprengia Atik parcufo pastovaus lygio roš,
atitinkančią pasaulio A’’K parcufo A’’B asmeninę pakopą Sag.
Ir iš ten Arich Anpin parcufas gauna A‘‘K chajos nešamą aspektą,
kuris šviečia į Zat de Arich Anpin.


Kai mochinas ateina į Acilut pasaulio Aba ve Ima parcufą, šis pakyla ir aprengia Arich Anpin pastovaus lygio gar, atitinkančią pasaulio A‘‘K binos parcufo asmeninę Sag pakopą.
Iš ten Aba ve Ima parcufas gauna A‘‘K nešamos aspektą nešamą,
kuris šviečia į Zat de Aba ve Ima.


Ir kai šis mochinas ateina į Acilut pasaulio parcufus Išsut ir Zon, j
jie pakyla ir aprengia pastovaus lygio Aba ve Ima,
atitinkančius pasaulio A‘‘K parcufų Ma ir Ban asmenines binos pakopas.
Ir iš ten parcufai Išsut ir Zon gauna A‘‘K nešamos nefeš ir ruach aspektus.
Tada teisuolių sielos dalys n – r – n gauna pasaulio Acilut nešamos mochiną.


Ir kai šis mochinas ateina į pasaulio Brija parcufus,
pasaulis Brija kyla ir aprengia Acilut pasaulio Nukvą,
ir iš jos gauna nefeš de Acilut aspektą.


O kai mochinas ateina į pasaulį Jecirą,
jis kyla ir aprengia pastovaus lygio Briją pasaulį,
ir iš jo gauna Brijos nešamos gar aspektą.


Ir kai mochinas ateina į pasaulį Asija, j
is kyla ir aprengia Jecirą pasaulį,
ir gauna iš ten Jeciros mochino vak aspektą.


Paaiškinome pirmą pakilimą,
kurį pasiekė kiekvienas pasaulių A – B – J – A parcufas dėl man,
kurį pakėlė apatiniai iš bchinos bet avijuto.