kryptis – Baal Sulamas (Baal Sulamo)
Vidinės toros studijų centras, vidinės Toros mokymo namai
  • רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא מי שקנה חכמה. קידושין לב' – ב. שלבי הסולם, מועדים, מהו ענין יסורים בעבודה Rabi Josi iš Galilėjos sako: Senas – tas, kas įgijo išmintį. (Talmudas, Kidušin 32 – 2), (Šlavei haSulam „Kentėjimai dvasiniame darbe“)

הסולם, פרקי חיים של תלמידי רבי יהודה לייב הלוי אשלג והרב ברוך שלום הלוי אשלג 

Baal Sulamo ir rabi Barucho Šalomo mokinių biografijos

ravas Abrahamas Mordechajus Gotlibas

 
 
 

Uždaryti užduotį
Rabi Hilel Abraham Gelbštein – ravo Barucho mokinys (2)


Apie anuliavimąsi prieš mokytoją yra pasakyta:

Pasidaryk sau mokytoją“.

Baal aSulamas paaiškino:

Mokytojas turi  ne tik paaiškinti įstatymą ir pasakyti, kas yra leidžiama ir kas draudžiama,

tačiau mokytojas  turi įvesti mokinį į dvasinį darbą.

Todėl visada, kai  tekstuose mes sutinkame žodį „veiksmas", tai reiškia

darymą, virš logikos.

Ir pasakymas Pasidaryk sau mokytoją“, reiškia tikėjimą virš logikos

mokytojo didumu ir išaukštinimu.

Šio tikėjimo realizavimas, be abejo, turi būti veiksmu, nes kuo didesnis

mokytojo svarbumas, tuo šis svarbumas labiau įpareigoja atitinkamą elgesį

ir pagarbą mokytojui, taip pat jo prašymų ir nurodymų vykdymą.

Iš tikro, tikėjimas mokytojo didumu bei savo supratimo bei norų

anuliavimas prieš mokytoją yra labai svarbus dvasinis darbas.

Ir tai yra žmogaus pasiruošimas anuliavimuisi ir tikėjimui  Kūrėjo didumu

ir išaukštinimu.

Ir būtent šia savybe ypač pasižymėjo rabi Hilelis.

Jo anuliavimasis prieš mokytoją ravą Baruchą buvo beveik virš žmogaus jėgų ir galimybių.

Kartą jis pasakė:

Verta žmogui dirbti visus septyniasdešimt jo gyvenimo metų, kad jis

nusipelnytų vieną vienintelį kartą pajausti, kas tai yra tikėjimas virš logikos”.Meilė draugams


Vėlesniame laikotarpyje rabi Hilelis persikėlė gyventi iš Jeruzalės į Tel

Avivo rajoną Jafo.

Rabi Hilelis buvo labai artimas rabi Icchako Agasi bičiulis.

Ir kuomet jo mokytojas ravas Baruchas buvo išvykęs gyventi į užsienį,

rabi Hilelis kiekvieną naktį ateidavo į Bnei Braką mokytis kartu su rabi Icchaku.

Jie buvo be galo prisirišę vienas prie kito ir dėjo daug pastangų šiam savo ryšiui išlaikyti.

„Ir mylėk savo artimą kaip patį save“ nėra paprastai pasiekiamas dalykas.

O jei kas nors galvoja kitaip, tai ženklas, kad jis niekada nebandė iš tiesų

pajausti širdyje to jausmo.

Tuo laiku rabi Hilelis ir rabi Icchakas buvo neperskiriami.

Jie kartu mokėsi, kartu šventė šventes.

Prie jų dar prisijungė du bičiuliai: rabi Mordechajus Kelar ir rabi

Abrahamas Aškenazi iš Tverijos.

Daugybę kartu rabi Hilelis, rabi Icchakas ir rabi Mordechajus vyko į

Tveriją, kad pasimokyti kartu su rabi Abrahamu.